Основна цел на педагогиката като наука

него природата има изключително значение за умственото развитие. Йохан Песталоци е привърженик на идеята за семейно възпитание на децата. Той смята, че децата не трябва да ходят в детска градина. Според него най – големият възпитател на детето е майката. За това издава ръководство, предназначено за майката. В него дава практически съвети за майките, посочва в каква последователност те да запознават децата с околния свят. Песталоци смята, че за децата, чиито майки не могат да ги възпитават, могат да бъдат открити подготвителни класове. Фрьобел посвещава голяма част от живота си за създаване на възпитателни заведения (детски градини) за деца от предучилищна възраст, разработва обстойно теория за възпитателната работа в тях и с това обособява самостоятелна педагогическа наука - предучилищна педагогика. Всеобхватната дейност на Фрьобел за изграждането на детската градина го довежда до мисълта за създаване на единна обществена система за предучилищно възпитание. Той е за масово разпространение на общественото предучилищно възпитание в детската градина, като то трябва да бъде поставено на нравстени основи. В схващанията на Фрьобел за възпитанието и образованието на децата през първите години от живота им голямо значение има съблюдаването и зачитането на детската личност. С постъпването си в детската градина детето попада в многообразни, нови жизнени отношения, в отношения с другарчетата си по живот, в отношения с множеството от предмети и неща. Тази своя цел Фрьобел реализира в детската градина, където децата придобиват умения и способности по пеене, движения, рисуване, разказване, моделиране, изучаване на родния език, усвояват понятия за форма, число, количество, свойства и големина на нещата. Играта заема централно място при възпитанието и образованието на децата в детската градина. Лайт мотив на цялостната дейност на Фрьобел по отношение на живота в детската градина е игра, учене и труд, който той възприема като неразделно жизнено цяло ”Всяка една от тези дейности заема своето определено място в личностното развитие на детето”.

По-късно се появяват идеите на Мария Монтесори. Тя създава цялостна система за възпитание на децата от 3 до 7 години. Това е възраст според нея, в която се формират най-важните функции на детето. Основният принцип, върху който изгражда своята система, е „дисциплина в свободата”. Децата трябва да се възпитават в дух на независимост и да проявяват търпение при постигане на целта. Необходими са съответни условия за проява на самостоятелност. Учителката поднася материала, който подтиква към самообучение и самовъзпитание. Монтесори създава система за възпитаване на децата от предучилищна възраст, открива заведения, в които тази система се прилага на практика. Играчката не трябва да се използва за въплъщаване на образи от околната действителност, а трябва да бъде за манипулиране с конкретна педагогическа цел.

Днес в САЩ има два вида детски градини. Едните се наричат в буквален превод “сестрински училища ”.Те са за 3–4 годишни деца. Другите са типичните детски градини и са за деца между 4–6 години. С изключение възрастта на децата, няма разлика между двата вида. В 13 щата е въведено задължително полудневно посещение в т. нар. предучилищни класове. Те са за 5–6 годишните деца, на които им предстои постъпване в училище. Някои от тези класове са организирани в детските градини, други – към елементарните училища. Все по–голямо внимание се обръща на предучилищното възпитание. Детските градини в Канада се посещават от малък процент от децата в предучилищна възраст. Канадските деца получават преди всичко добро семейно възпитание. Детската градина има за цел да подготвя децата за обучението им в училище. Детската градина в Германия е за деца от 3 до 6 годишна възраст. Тя е традиционната форма за предучилищно възпитание. Посещението е по желание.


Други реферати:
Електронен подпис и електронен документ
Институцията омбудсман в Европейския съюз
Защитни функции на международното хуманитарно право
Индивидуални субекти на правото
Недействителност на административните актове


Изтегли рефератаНедействителност на административните актове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия