Основна цел на педагогиката като наука

  1. Децата и ние, Г. Пирьов, С., Веда Словена - Ж. Г., 1993

  2. Диагностика на готовността на децата за училище. Колектив с ръководител Г. Бижков, Университетско издателство, 1996.

  3. Играта на децата от предучилищна възраст, Н Витанова, М. Якова– С., Просвета, 1991.

  4. Сюжетно-ролевата игра – форма на социално познание на детето от предучилищна възраст, С. Иванов, Пловдив: УИ Паисий Хилендарски, 1997.

  5. Педагогически технологии на взаимодействието в детската градина, С. Иванов, Пловдив, 2001.

  6. Педагогически условия за проява на творчество, “Предучилищно възпитание”, Е. Петрова, 1993.

  7. Програма за подготовка на 5-7-годишните деца за училище, С, (Й.Факирска и колектив), 2000.

  8. Условия и принципи за обогатяване на възпитателното взаимодействие в предучилищна възраст, Д. Димитров, Год. на ФППП, 1998

        

        

 1


Други реферати:
Прогнозиране и планиране-лекции (със съкращения)
Прогнозирането и планирането в развитиета на икономическите системи
Планиране на бизнеса-проф. Савов
Прогнозирането и планирането в развитието на икономическите системи
Лекции по Бизнес планиране и контрoл


Изтегли рефератаЛекции по Бизнес планиране и контрoл - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия