Основни моменти застъпени в МСС 16


Великотърновски университет

Св.Св. Кирил и Методий”Реферат

по

Спецсеминар по МСФО за едрия бизнес

На тема:

Основни моменти застъпени в МСС16 – Имоти, машини и съоръжения”Изготвил: Проверил:

Милица Колева гл.ас.д-р Петя Петрова

IV курс „Счетоводство и контрол”

Фак.№ Сч-275


Други реферати:
Въвеждане, редактиране и форматиране на текст
Въпроси, свързани с използването на DXDraw
Глобалистика.
Глобална мрежа Internet.
Глобална мрежа Интернет


Изтегли рефератаГлобална мрежа Интернет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия