Основни видове и форми на туризма


Тема №2


Основни видове и форми на туризма


За да се даде пълна и изчерпателна класификация на видовете туризъм е необходимо да се използват различни класификационни признаци, които посочваме по-долу и на тази основа ви запознаваме с пъстрата палитра от видове и форми на туризма


1/ В зависимост от националната принадлежност на туристите:


 • външен /международен/ туризъм - при този вид туризъм е налице преминаване на национална граница и изразходване на чуждестранна валута за нуждите на туристическото потребление;

 • вътрешен туризъм – жители на дадена страна пътуват само в нея; за туристическо потребление се използва само националната валута на страната


От своя страна международният туризъм се подразделя на два вида:

 • активен /входящ; инкаминг/ туризъм – нежители на дадена страна пристигащи в нея.Този вид туризъм активизира платежния и търговски баланс на посещаваната страна. Нарича се още “скрит износ на място” от гледна точка на приемащата страна ;

 • пасивен /изходящ; аутгоуинг/ туризъм – жители на дадена страна, пътуващи в друга държава с цел “туризъм”. Нарича се още “скрит внос на място” от гледна точка на изпращащата страна, тъй като увеличава пасива /вноса/ на търговския баланс на изпращащата страна.


2/ В зависимост от мотивите, които обуславят туристическото пътуване /мотивацията за туристическо пътуване/, туризмът се подразделя на много и различни видове:


а/ мотив “лечение, рехабилитация, профилактика”

 • лечебен /медицински, здравен/ туризъм, който от своя страна има много разновидности:

 • климатолечение -някои заболявания се лекуват на чрез въздействието на климата в морски райони, а други – чрез този в планински местности и райони

 • балнеолечение – използване на минералната вода за къпане, пиене, хидромасаж и други водни процедури;

 • морелечение /таласотерапия/ - може да включва елементи на климато-и балнеолечение;

 • калолечение - чрез морска, речна, езерна кал, която съдържа минерални вещества;

 • плодолечение – чрез дозирана консумация на плодове, под лекарско наблюдение

 • фитолечение – лечение чрез билки;

 • апитерапия – лечение чрез консумация на пчелен мед и пчелни продукти

 • мляколечение и др.


б/ мотив ”възстановяване на физически и психически сили и отмора”

 • ваканционен /рекреативен, възстановителен/ туризъм

той може от своя страна да се подраздели на:

 • планински рекреативен туризъм


Други реферати:
Примерен тест за изпит след 7 клас
Основни FTP команди
Основни задачи с масиви
Основни понятия за компютърните мрежи
Основни принципи на работа с бази данни


Изтегли рефератаОсновни принципи на работа с бази данни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия