Особености на хотелиерството и ресторантьорството в туризма

производството на хотелиерските услуги съвпадат, което означава, че те не могат да се съхраняват до настъпване на по- благоприятна конюнктура.

Р е единствената дейност в туризмът, където се реализира реален материален продукт- кулинария.

И хотелиерската и ресторантьорската производствена функция се осъществява в голям брой и с различни характеристики заведения за пребиваване и хранене, или и Х и Р са разнородни. Всеки обект има индивидуален характер . Това затруднява категоризацията и класификацията на заведенията.

Производствената функция на Х се осъществява изолирано, разпръснато.

Ресторантьорството е производствена дейност, специфична поради специалното съчетание на обслужването и производството. Р е икономическа дейност, за разлика от хотелиерството, чието развитие зависи от степента на развитие на икономиката на дадена сфера.

Х и Р взаимодействат със социалните процеси в обществото- колкото е по-развито то, толкова е по-развита е туристическата индустрия. Х и Р (главно хотелиерството като едър бизнес и място за събирания от всякакъв тип) взаимодействат с образованието, политиката, законодателството и почти всички сфери на индустрията и държавното управление. Търсенето на ресторантьорския продукт има повече местен характер, докато Х има туристически (неместен) характер. Ресторантьорството е обект на по-малко изследвания и проучвания като цяло. Използват се традиционни и съвременни методи за проучване на търсенето (интервюта, анкети, сегментиране на пазара на 9 сегмента, неподдаващи се, пресметливи, семпли, гастрономи, чревоугодници, новатори, гризачи, еколози)
Други реферати:
За Никола Вапцаров
Завещанието на Димитър Димов
Анализ на първата част на Зимни вечери
Българската литературна критика за Елин Пелин
Вапцаровата песен за човека


Изтегли рефератаВапцаровата песен за човека - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия