Особености на живите системи

ПРЕДМЕТ НА БИОЛОГИЯТА – ОСОБЕНОСТИ НА ЖИВИТЕ СИСТЕМИ. НАУЧЕН МЕТОД

1. Общи закономерности на живота

            Да се посвещава цял раздел, и то първият, на предмета и метода на биологията е доста опасно. Според личния опит на автора колкото по-съмнителна, зле поднесена и недотам полезна за конкретните студенти е дадена наука, толкова по-старателно им се обяснява какво изучава въпросната наука, защо го изучава, колко е важна за цялостния научен светоглед и за практиката и какви многостранни връзки има с другите науки. Съзнавам, че ако настоящият текст събуди дори и малки подозрения в тази посока, читателят не само ще затвори страницата, а и ще се откаже да отваря която и да е от следващите страници. И все пак изглежда необходимо да направим обща характеристика на живота – не само защото такъв въпрос (за "радост" на повечето студенти) присъства в конспекта ни, а и защото той наистина е важен. Неслучайно физикът Шрьодингер, автор на едноименното уравнение, си дава труда да напише книга със заглавие "Що е живот".

            Предметът на биологията се посочва в самото й име – на гръцки "биология" значи "наука за живота". Животът може да се определи като свойство на дадено тяло да поддържа и развива собствен облик, противопоставяйки се на склонността на материята да приема възможно най-устойчивата термодинамично форма. Живите тела се познават по това, че правят някои неща, които неживите тела не могат да правят. Тези "неща" се наричат жизнени процеси или функции. Ето най-важните от тях:

докато е живо, живото тяло поддържа сравнително устойчиво стационарно състояние (самоподдържане или саморегулация), и то не чрез неподвижност на съставните си частици, а чрез периодичната им подмяна при съхраняване на общата им подредба (самообновяване);

живото тяло разпростира тази своя идентичност и върху околната материя, като я включва в себе си (растеж) и в нови, подобни на него живи тела (размножаване или самовъзпроизвеждане);

за да осъществи тези процеси, живото тяло приема отвън свободна енергия (поток на енергията) и вещества (обмяна на веществата) и ги преобразува вътре в себе си (вътрешна обмяна на веществата или метаболизъм);

живото тяло приема информация от околната среда (дразнимост) и реагира на тази информация, като променя жизнените си процеси по подходящ начин (реактивност).

            Живите тела (съществата, организмите) могат да правят всичко това, защото са подходящо устроени.Обратно, строежът на неживите предмети a priori изключва жизнените процеси. Следователно животът се характеризира не само с функции, а и със съответни структури. Те са подредени, т.е. крайно малка е вероятността съставните им частици да заемат такова положение случайно. Този ред не е наложен от външна сила, а най-важните съставни частици на организма заемат местата си, като се разпознават помежду си – самосглобяване (самоорганизация).

            Интересно е да се сравнят живите тела с кристалите, чиито свойства повърхностно наподобяват някои страни на живота. Те като организмите имат подредена структура и могат да нарастват, включвайки все нови частици от средата. Ако един кристал бъде разтрошен от външна сила на части, те са способни да растат самостоятелно. Спонтанно “размножаване” при кристалите обаче няма. Кристалът може да приеме или отдаде частици в околния разтвор, но не извършва нищо подобно на метаболизъм. И може би най-важното, когато подложим кристал на въздействие, което го уврежда, той не оказва никаква съпротива. За разлика от кристала всяко живо същество се опитва да избегне уврежданията. То се премества по-далеч от източника на опасността, расте в обратна посока, усилва своя метаболизъм така, че да може да устои на въздействието, или, обратно, изпада в състояние на


Други реферати:
Осигурителна система
Новости в енергетиката
Основи на финансите
Смяна на сезоните
Париж-средновековна столица


Изтегли рефератаПариж-средновековна столица - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия