От робството към свободата-Христо Ботев

От робството към свободата

Христо Ботев е между тези исторически личности, които определят насоките на националното развитие, възпитават поколенията, превръщат се в нравствен критерий на епохата. Той е недосегаямия поетически гений на българската нация.

Излязла от глъбините на изстрадалата народна душа, Ботевата поезия събира в едно неизплаканата робска печал, могъщото дихание на борбата и неудържимия устрем към свободата. С перото си , Ботев атакува съзнанието на своите съвременници, за да ги приобщи към един нов революционен идеал, който обединява националните ценности със социалните и общочовешките.

Творчеството на Ботев е страстно отрицание на робството. В поезията му османското иго е символ на национално подтисничество, на изтребление. Ужасът на робството е представен чрез пластични картини, условни и реалистични образи. Глухият и страшен гръм на оковите ехти, хомотът запрегнат с ятаган, и „тежките вериги, ръждясали от кърви и сълзи” са символ на насилието и унизеното човешко достойнство. Поетът н е рисува образа на националния поробител, но внушава неговата жестокост и варварство чрез метафорично –метонимния израз „турчин да бесней над бащино ми огнище”. В „Хаджи Димитър” над полето се носят тъжните песни на жетварки-робини. Най-страшен символен образ на робството е закрилото хоризонта „черно бесило”, което съзнанието възприема като тотална безизходност от страданието и злото.

В Ботевия мироглед робството има и социална характеристика. Обект на осмиване и гневно отрицание са алчността на чорбаджии, търговци, попове и на всички , които „грабят с благороден начин” собствения си народ.

Ботев насочва сатиричния си прицел към крепителите на вековни заблуди. Отрицателната експресия „сган избрана”, „стадо от вълци в овчи кожи”, „скотско племе”, „глупци”, „идиоти” подчертават идеологическата му безкомпромисност.

Поетът воюва и срещу християнските принципи на търпение и смирение „търпи и ще си спасиш душата”, „бой се от бога, почитай царя”. Яростна е Ботевата нетърпимост към мъдростта , увековечаваща подтисничеството. В „Моята молитва” Ботев заявява своя светоглед- вярата в разума и свободата.

В робската психика, изразена чрез примирението с тиранията и бездушието към светите неща, Ботев вижда най-страшните и опасни резултати от робството. Душата му се бунтува срещу човешката глупост и непрозорливост, срещу доброволното духовно робство.

В Ботевата поезия цялостната интерпретация на робството получава своята завършеност в контрапунктната идея за свободата. В лириката си Ботев е осветил разбирането си за свобода – отричане на игото и деспотизма на обществото, отхвърляне на насилието на имотните класи над народа. Свободата неизменно присъства в творбите на поета като висша цел като национален идеал.


Други реферати:
Упражнение по макроикономика 1 курс МВБУ
Опек (организация на страните износителки на петрол)
Бюджетно салдо
Решени задачи по финанси
Финанси на строителното предприятие


Изтегли рефератаФинанси на строителното предприятие - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия