Отчитане на амбалажа и на операциите с амбалаж

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ “КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”

С Т А Р А З А Г О Р АТЪРГОВСКО СЧЕТОВОДСТВОТЕМА 2: Отчитане на амбалажа и на операциите с амбалаж..


1.Предназначение на амбалажа.Видове амбалаж.

2.Счетоводно отчитане на амбалажа и на операциите с амбалаж.


1.Предназначение на амбалажа.Видове амбалаж.

По своето основно предназначение амбалажът е средство за придвижване и съхраняване на стоките, но той е и средство за тяхната продажба, защото тя в много голяма степен зависи с качеството и дизайнерското му оформяне.

Вътрешната търговия е един от основните потребители на амбалаж.В амбалаж и разходи за неготовото поддържане са ангажирани значителни средства на търговските предприятия. Това е причина амбалажът да бъде самостоятелен обект на счетоводно отчитане в търговията.

От икономическа гледна точка амбалажът бива платим и безплатен / гратисен /.Платимият амбалаж от своя страна бива инвентарен и неинвентарен.

Инвентарният амбалаж включва амбалажни съдове със стабилна конструкция , значителна единична стойност / не по малка от 500 лева / и дълготрайна употреба.Поради тези си белези той се причислява към ДМА.

Инвентарният амбалаж обслужва придвижването на стоките от продавача до купувача, без да се купува и продава с тях.Купувачът е длъжен да го освободи от стоката и да го върне на неговия собственик почистен и в определения в договора срок. Следователно инвентарния амабалаж не излиза от състава на имуществото на предприятието собственик.Това осигурява неговото редовно поддържане и физическото възстановяване

Неинвентарният амбалаж е с ниска единична стойност и малка трайност.Това го причислява към КМА.Той се движи със стоките и се купува и продава с тях.

Безплатният или гратисният амбалаж има малка единична и кратка употреба.По начин на употреба той се приравнява към неинвентарния амбалаж , но се отличава от него по това, че не се заплаща отделно от стоката , тъй като стойността му е включена в нейната цена.


Други реферати:
Безжични мрежи за пренос на данни – wireless lan.
Биполярни интегрални схеми – конструктивно изпълнение на активни и пасивни елементи
Блок аналогово-цифров преобразувател в ЕЧМК Atmega 128(L).
Видове ECAD системи. Харатктеристики и възможности. Критерии за избор на ECAD система
Видове LCD дисплеи за електронните устройства.


Изтегли рефератаВидове LCD дисплеи за електронните устройства. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия