Отчитане на ДНА – видове ДНА, придобиване и амортизация

9/7/09

Тема № 7

Отчитане на ДНА – видове ДНА, придобиване и амортизация.

Дълготрайните нематериални активи (ДНА) са нефинансови ресурси на предприятието които нямат физическа субстанция, независимо от факта, че могат да се съдържат във физическа субстанция или техният носител да има физическа субстанция. ДНА са със съществено значение при употребата им и от ползването им се очаква икономическа изгода.

ДНА се класифицират по преценка на ръководството на пр-то като могат да се включат в финансови отчети в няколко класификационни групи:

Права върху индустриална собственост – като такива се третират налична права притежавани и ползвани дългосрочно от пр-то. Към тези права се вклюват:

Търговски марки;

Авторски права;

Търговски наименования;

Лицензи и франчайзи;

Патенти;

Дългосрочни придобити права в/у интелектуалната собственост – това са права, които са аналогични на правата за инд. Собственост но придобити от пр-то въз основа на договореност със създателя, респективно автора или притежателя им.

Консенционни права – те се придобиват по определен ред, регламентиран от закон. Делят се:

Концесии за добив на подземни богатства

Концесии за ползване на крайбежна плажна ивици;

Концесии за ползване на биологични, минерални и енергийни ресурси

Концесии за ползване на пътища, пристанища и летища

Концесии за ползване на води

Други концесии

Технологични права – те се материализират в различни технологии за производството на един или друг продукт и съществуват под формата на:

Рецептури


Други реферати:
Видове станове
Високочестотен резонансен заваръчен токоизточник
Водомери и водомерни възли
Въздухоплаване и авиация
Газоразпределителен механизъм – разпределителен вал, предавателна група


Изтегли рефератаГазоразпределителен механизъм – разпределителен вал, предавателна група - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия