Откъде са дошли златните рибки

През вековете керваните и корабите пътували към  изгряващото слънце. Изтока привличал със своята приказност, разнообразие и неповторимост. Донесените от Изтока тъкани, вази и други изделия, украсени с необичайни риби, направили голямо впечатление, но за съществуването на тези риби никой не подозирал и дълго време считали, че са плод на фантазиите на художниците. Няколко столетия зад стените на китайските и японските императорски дворци  са криели едно от чудесата на света – златната рибка.
С отглеждане на риби са се занимавали още в Древния Египет, за което говорят източници датиращи около 2000 година преди новата ера. В Месопотамия жреците в храмовете държали риби в езера. Риби в езера държали и в Рим и Гърция.
Но само в Китай започнали да се занимават с целенасочени въведения на различни декоративни породи на риби които са ни е известни под името „Златни рибки“.
В Европа златните рибки са се появили през 1728 година. Те били голяма рядкост, високо ценени и се подарявали като скъпоценности само на царски особи. В Русия те попаднали от далечния Китай като дар за руския цар Алексей Михайлович. По късно Екатерина II получила рибка с приказна красота от своя фаворит княз Потемкин.
Много легенди говорят за появата на златната рибка. В една от тях се говори за страшна буря по време на която разбушувалия се океан изхвърлил от дълбините си рибка с необикновена красота. В друга легенда се говори, че в древни времена в едно бедно селце живеели юноша и прекрасна, като утринната зора девойка на име Тао. Младежите силно се обичали. Никой не можел да ги раздели, на кралството било нападнато. Императора издал заповед „Който може да държи меч, който може да мята копие – помогнете, съберете се при великата стена!“
Горко плакала Тао изпращайки своя любим на война. Там където сълзите и падали на земята израствали рози. Дълго се били синовете на кралството докато изгонят враговете.
След победата храбрите войни започнали да се връщат по домовете си. Само любимия на Тао не се прибрал. Той бил срещнал друга девойка. Отишла Тао на брега на езерото и горко се разплакала. Сълзите и капали във водата и веднага се превръщали в златни рибки.
Според друга легенда златните рибки били паднали от небето. Небесния цар направил върху облаците дворец за своята дъщеря. Различни чудеса имало в него, но нищо не радвало девойката. Тя гледала към земята-там ходили прекрасни юноши.......
Царят се разсърдил като разбрал за това и превърнал дъщеря си в златна рибка. Сега вече можел да бъде спокоен. Но веднъж една от рибките играейки си изскочила от водоема и паднала от облака. След нея в земното езеро скочили и останалите.


Прародител на златната рибка е китайската каракуда ДЗИ. Този въпрос дълго време е оставал отворен, но е имало препратки към хипотези на авторитетни ихтиолози. Ранните изследвания, поради ниското техническо ниво не са позволили да се даде точен отговор. В края на 70те години на двадесети век Есио Азума – старши професор в Кансайската академия завършил работата по опознаването на златните рибки започната от покойния професор Матсусяе. През живота си учителя толкова се е бил отдал на работата си, че колекционирал всичко имащо отношение към златната рибка : - трудове, литература, древни манускрипти, произведения на изкуството и други. Тези събрани материали били известни като „Библиотеката на златните рибки“.
Под ръководството на Матсусяе в 1942 година Азума направил генетични изследвания на клетки от пресноводни риби и изследвания на хромозомите на риби от японски произход. В резултат на тази работа се изяснява въпроса за прародителя на златната рибка. Благодарение на резултатите от генетичните експерименти и изследванията по серология, цитология и морфология се изясни, че прототипа на златната рибка е сребърната каракуда. 
В Китай има три вида каракуди /риби от семейство Шаранови/: куродзи, гиндзи и дзи.
Куродзи (черната каракуда - Carassius carassius) и гиндзи (амурската сребърна каракуда - Carassius auratus gibetio) са разпространени в северните части на Китай, а златните рибки са се появили в южните части на Китай поради което те не могат да бъдат прародители.
Остава само дзи. Получените от Китай 20 живи дзи  (Carassius auratus auratus), били изследвани в института, като били сравнени със златната рибка.
Количеството хромозоми бил еднакъв 2п=100. Тяхното сходство се потвърдило и от анализа „С-банд окраска“. След това сравнили броя на лъчите на гръбната перка, броят на хрилните


Други реферати:
Слотове
Свързани бази от данни
Принтер. Видове принтери
Обработка на файлове с пряк достъп
Изчислителните системи


Изтегли рефератаИзчислителните системи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия