Относно исляма


ИСЛЯМИслямът е една от трите световни религии. Думата ,,ислям’’ има арабски произход и означава покарство, подчинение на Бога. Последователите на исляма се наричат мюсюлмани (от арабското муслим,което значи покорен на Божията воля). Ислямът е разпространван през VII век от човек на име Мохамед,за когото мюсюлманите вярват, че вил осенен от Божието Слово и го почитат като пророк на Аллах (арабската дума за Бога. Мюсюлманите в света днес са повече от един милиард души. По-голямата част от тях живеят в Близкия изток, Северна Африка и Югоизточна Азия.


Пророкът Мохамед

Мохамед е роден около 570 г. в Мека, днес в Саудитска Арабия. Останал от рано сирак и бил отгледан от чичо си. Като водач на камили,придружавал търговски кервани. Когато бил 12-годишен, пътувал с керван из Сирия и от търговци и монаси се запознал с юдаизма и християнството. На 25 години се оженил за богата вдовица Хатиджа, при която работел. Тя му родила шест деца, но от тях останали живи само четири момичета.

Мохамед станал уважаван търговец, славел се с изключителна почтеност. Той обаче не бил щастлив от благополучно устроени си живот. По негово време всяко о рабските племена имало свои богове, макар че в минлото на Арабският полуостров била разпространена вяра в един Бог, изповядвана от Авраам. През годините обаче тази вяра постапенно била изоставена. Многобожието на племената смущава Мохамед. Той мечтаел да обедини арабите, чиитоплемена и родове водели чести войни помежду си и земите им ставали лесна плячка на чужди завоеватели.

Мохамед често се оттеглял в планинските пещери край Мека, където се отдавал на молитви и размисъл в търсене на истината. Около 40-ия му рожден ден, докато размишлявал в усамотение в една пещера, Бог му заговорил за прув път чрез ангела Джебраил (Гавраил). Джебраил предал на Мохамед Божията воля- да призиве жителите на Мека да се откажат от пичитането на многобройните племенни богове и да вярват само в Аллах, единствения Бог.

Чрез ангела Джебраил Мохамед получавал послания от Аллах до края на живота си. По- късно те били записани в Корана.


Свещените книги

Коранът е свещената книга на исляма. Думата произлиза от караа- т. е. чета на глас, рецитирам. Мюсюлманите вярват, че в нея е записано словото на Аллах, така както го е предал на Мохамед през последните 22 години от неговия живот. Мохамед само изговарял Божието слово, а следовниците му го записали за поклоненията още по негово време. Откровенията били събрани в една книга едва след смъртта на пророка. Тъй ката Коранът е сомото Божие слово, повечето мюсюлмани, независимо какъв език говорят, се


Други реферати:
Целеполагане, делегиране и асертивност на мениджъра
Разработване на електронна таблица, изчисляваща месечното заплащане в звено от предприятие
Управленски структури-същност и видове
Анализ на кливиджите в българския политически живот и предположения за поява на нови
Кипърският конфликт


Изтегли рефератаКипърският конфликт - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия