П. Славейков - Харамии

Мотивът за революционните борби в цикъла на Пенчо Славейков – „Харамии”


В много свои стихотворения П.Славейков разкрива с майсторството на проникновен творец своята неувяхваща любов към родината, към родната земя, към труженика от народа. В поезията му е изразена пълно неговата богата натура . Той не се задоволява с емпирично възприемане и предаване на външни събития; интересуват го философски проблеми, неразрешени от много столетия. Поетът се вълнува от съдбата на човека , от неговата определеност в общесвото , от потелите и паденията му. В стиховете му преобладава интелектуалното начало – така е и когато се говори за революционни борби, за патриотични чувства . Като в народното творчество образите , зъздадени от автора , са чисти и непосредствени . И най-сложните проблеми, трактуващи съдбата на народа , се предават със светли, жизнени нюанси , с колоритни художествени средства , с поетичен език – звучен, твърд и плавен.

В ред свои творби с особена обич и симпатия Пенчо Славейков претворява националноосвободителните борби на българския народ. За революционерите-възрожденци той е изказвал гледища и е правил преценки, с които се омаловажава смисълът на тяхното дело,или поне на някои страни от него . Тези преки изказвания или са под влияние на книжни теории , които са далеч от жизненото и правдивото. В пълно противоречие с тях са конкретните художествени образи и обобщения на поета, който в сърцевината на своите преживявания е голям патриот и хуманист със светоусещене , сродно е народното чувствуване и оценяване – в най-добрите му проявления . В преките художествени изображения се разкрива най-искреното , интимно отношение на автора. То се оформя под влияние на спомените от детските години, на легендарните разкази за борците и на народното творчество . Поетът е обаян от красотата на народните песни, счита ги за връх на художественото съръшенство. С изключително възхищение той говори за хайдушките народни песни – „най-хубавото, най-ценното, що е създал българинът”. „От всяка такава песен лъхти благо чувство за човещина, дъха бодра воля,прозира енергия, жизнерадост.”

Той се стреми да разбере душата , характера на своя народ, който обича с трайно и дълбоко чувство. С вънлуваща хайдушка романтика , с дълбок вътрешен драматизъм са изпълнени трите малки песни на „Харамии” . От всеки стих прозира силна любов към народа, дълбоко съчувствие към неговите страдания, жажда за свобода и добруване. Картината на народната борба е предадена в правдивия й и внушителен героизъм. Въпреки миньорното настроение , напълно съответствуващо на замисъла и на основните идеи, представените образи са величави и романтично извисени – показана е участта на „юнашки души”. В първата песен определено се чувствува влинието на народните песни, изразен е мотив, съзвучен с елегичната носталги на някои хайдушки народни творби.

Още при първо протичане на тези три стихотворения прави впечатление жанровата им форма. Те са означени като варианти на един и същи тематичен кръг. Между тях има дълбока вътрешна връзка, те взаимно се допълват с единна атмосфера , тоналност, насоченост. Така отделните стихотворения, всяко от които има свой самостоятелен смисъл и облик, се обединяват в един малък цикъл. Центърът му е в третия откъс, който е най-богат в смислово и идейно отношение, съдържа кулминационно извисяване – и в емоционално , и в логично отношение, и с оглед на символните обобщения. Първите две стихотворния , отделно взети , не могат да бъдат разбрани пълно. Те са издържани в трагична тоналност, която се осмисля едва в трети откъс. Така циклично свързаните творби напомнят малка лирична поема .Стихотворенията имат вътрешна обусловеност и вътрешно единство – не само с оглед на тематичните елементи, а и с оглед на смисловата насоченост, внушението, емоциоаналността,


Други реферати:
Прогнозиране и планиране
Планиране и прогнозиране
Планиране и прогнозиране (пищови)
Планиране и прогнозиране-лекции и пищови
Планиране и прогнозиране-пищови


Изтегли рефератаПланиране и прогнозиране-пищови - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия