Паралелизъм на инструкциите

Паралелизъм-Лекция 9 11.05.2009Конверизацията на инструкциите (КИ) е принцип, който позволява едновременното (паралелното) изпълнение на различните фази на няколко инструкции. Този принцип е ключов за съвременните архитектури.

За да бъде реализиран инструкциите се разбиват на фази с еднаква продължителност, всяка от които се обработва от отделно стъпало на изпълнителния конвейер.

При класическите последователни архитектури инструкциите по принцип са неделини (атомарни). В разглеждания случай това свойство на инструкциите е изпълнено. Конвейера се характеризира с два основни параметъра. Производителност Р (пропусквателна способност): P = ni/T ; латентност L = n.Tc , където n е броя стъпала на конвейера (дълбочина на конвейера) и отговаря на времето за престой на една инструкция в конвейера. При идеално балансиран конвейер (без загуби ) параметъра

CPI = nc/ni = 1 (брой машинни цикли/ брои инструкции). При CPI >>1 - последователна машина; CPI = 1 – машината е конвейерна с един конвейер; 0<<CPI <<1 – суперскаларна машина (има по-вече от един конвейер).

Papersp8-patterson.pdf fig.2.a


Реализация на DLX без конвейер. Фази на изпълнение на инструкциите. Потоков модел на DLX с многоциклова реализация.H&PFiguresZed3[1].1.ps

А) IF - стъпалото, в което се изпълнява тази фаза включва следните апаратни компоненти: памет на инструкциите(Instruction memory IM), регистър на инструкциите (Instruction registry IR), програмен брояч (Program counter PC) , следваща стойност на програмния брояч (Next program counter NPC), адресен суматор (Add). Програмния брояч е свързан с адресната магистрала на IM .Извлечената инструкция от тази памет се записва в IR. Следващата стойност на програмния брояч (адреса на следващата инструкция ) е винаги по-голям с 4 от текущия адрес, това дава възможност адреса на следващата инструкция да се определи преди фазата на декодиране. Семантиката на фазата се описва по следния начин:


Други реферати:
Пласментни стратегии на застрахователното дружество.
Реинженеринг в застраховането
Реинженеринг на процесите по уреждане на претенциите и застрахователните плащания в общото застраховане
Риск и контрол при застрахователните дружества
Световният лидер в застрахователните и финансови услуги


Изтегли рефератаСветовният лидер в застрахователните и финансови услуги - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия