Паралелизъм на инструкциите

дума и мултиплексора определящ адреса на следващата инструкция. Връзката на паметта за данни с елементите на процесора е следната:


  • Обръщение към паметта

store DM[[ALUOut]]<-[B]

load [LMD]<-DM[[ALUOut]]

  • Условни преходи

If ( [Cond] )

[PC]<-[ALUOut]

Else

[PC]<-[NPC]


Д) фаза за обратен запис в регистровия файл

Апаратно фазата се поддържа само от един мултиплексор, който служи за избор на източник – LMD (load) или ALU Output при останалите инструкции.

  • Аритметико-логическа обработка при операции от тип R

rd Reg [[IR]16..20]<-[ALUOut]

  • -||- -||- при инструкции от тип I

rd Reg[[IR]11..15]<-[ALUOut]

  • Инструкция Load от тип I

rd Reg[[IR]11..15]<-[LMD]

Други реферати:
Бизнес кормуникации и връзки с обществеността
Бизнес планиране
Аспекти на синхронизиране развитието на бизнеса и приложението на информационни технологии
Аутокад 2010 - тримерно моделиране
База данни


Изтегли рефератаБаза данни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия