Парите

Пари


Професор Иван Апостолов определя парите като движими вещи, метал или книга, които служат в обмена като мерило за стойността на правни блага от всякакъв вид и затова са правно признати като общо разменно средство. Това, че са правно признати за разменно средство ги отличава от всички други ценности, използвани в размяната, т.е. парите са универсално средство за разплащане.

В България са в обращение два вида пари – монети и банкноти. Първите български монети са изсечени в Англия през 1881г./първите след Освобождението, истински първите са монетите на цар Иван Асен/. Първите български банкноти са отпечатани през 1885г. Първите в света банкноти са шведските, отпечатани през 1661г..

  • Монетите са метално изражение на определено количество пари.

  • Банкнотите са писмено изражение на определено количество пари.

Банкнотата е вид ценна книга на приносител, едностранно обещание на банката да плати на приносителя сума в звонк /злато или сребро/. Исторически банкнотите произлизат от записа на заповед – те са по-лесно преносими от монетите и ценностите. Това става през Средновековието, както вече беше споменато.

За да бъдат книжните пари реални пари, банката, която ги емитира, ги осигурява със злато, сребро и други метали, стоки и ценни книжа. При криза банкнотите не са обезпечени и се стига до инфлация – обезценяване на парите.

Според проф. Иван Апостолов съществуват три системи на книжно парично обръщение:

1. Банкноти със свободен курс – непознати в България. Издават се от държавата или от държавна банка за “удобство на публиката”, която обаче не е длъжна да ги приема като платежно средство.

2. Книжни пари със законен курс – гражданите са длъжни да ги приемат за платежно средство, а държавата, респективно банката, е длъжна да ги обмени при предявяване в звонк /т. нар. златен девиз/.

3. Книжни пари с принудителен курс – гражданите са длъжни да ги приемат за платежно средство, въпреки че държавата /банката/ не ги обменя със звонк. Такива са българските банкноти след 1919 г., което е установено със закон.

Парите имат три стойности:

1. Вътрешна стойност – стойността на материала от който са изработени. В миналото това са злато и сребро, а днес – евтини метали,


Други реферати:
АЧП приемния сигнал
Електроника и микротехника
Звукови приемници
Звукопоглъщане
Изисквания към конструкцията на антените


Изтегли рефератаИзисквания към конструкцията на антените - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия