Пазар на труда

Пазарът на труда е разновидност на факторен пазар, на който се осъществява покупко-продажба на специфичната услуга „труд”. Пазарите на труда са организирани на различни равнища и институционални структури, което води до разновидности в конкурентното пазарно поведение както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането на труд. В съвременните високоразвити пазарни икономики пазарът на труда функционира при множество ограничители, което рефлектира върху общото пазарно взаимодействие.

Отделните сегменти на трудовия пазар имат различна структура, оттам и една от съществените причини за диференциацията на работната заплата. Някои сегменти са съвършено конкурентни, в други се усещат елементи на монополно влияние. Това се отнася както за търсенето, така и за предлагането на труд.

Монопол на трудовия пазар

Противодействието на пазарните сили води до създаването на профсъюзни движения. Това са организации, които представляват и защитават интересите на наемния труд. Те се борят за по-високо заплащане на труда, по-добри условия на труд, социално осигуряване. Чрез участието си като страна, защитаваща интересите на труда, профсъюзите стават субект на пазарно взаимодействие. Те са в състояние да нарушат принципите на съвършената конкуренция от страна на предлагането на труд, така както фирмите могат да ги нарушат от страна на търсенето на труд.Механизмът за определяне на работна заплата вече не е чисто пазарен. Когато определен брой работници не се конкурират директно за определен брой работни места, а се представляват от профсъюзи, профсъюзите стават монополна сила от страна на предлагането на труд.

Изключителната пазарна сила на монополиста ( профсъюза ) му позволява да наложи по-високо равнище на работна заплата от конкурентното, под което не се допуска да се наемат работници на работа. По този начин обаче се появява ограничение за броя на работниците и се обособява група, която желае, но не може да работи при съществуващите условия. Проблемът е, че профсъюзът трябва да изразява интересите на всички работници. За да запази равнището на работната заплата високо и да избегне недоволството от страна на неюнизираните работници, профсъюзът трябва да намали предлагането на труд. Това може да се постигне по няколко начина:

  • Чрез ограничаване на местата за подготовка на нови работници


Други реферати:
Отчитане капитала на земеделските кооперации
Същност и условия на патентното облагане
Счетоводно отчитане на финансовите активи на предприятието
Същност,видове и задачи на факторния анализ
Отчитане на увеличението на ДБА


Изтегли рефератаОтчитане на увеличението на ДБА - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия