Педагогическият дискурс

39


Педагогическият дискурс –

факт(ор) за формиране езикова компетентност на учителя и ученика

(чрез урока в началното училище)


Въпросите, които всеки учител си задава “Кой съм аз”; “Какво знам”; “Какво мога”; “В какво вярвам” (по Кант) формират конфигурацията на педагогическия дискурс. Независимо от възможностите за неговата реализация в педагогическото пространство, урокът си остава “космополис” на педагогическия дискурс като един хуманистичен проект на модерността.

Пост – модерната ситуация наложи някои съществени изменения в характеристиките на урока като социокултурен феномен, най-важното от които е неговата адаптивност като педагогическа практика. Можем да посочим следните индикатори на урока като интелектуална и социална процедура (Ст. Тулмин).

-връщане към устното – вниманието се насочва от писмените твърдения към устните изказвания с техния преходен контекстуален израз в “речеви актове” и “езикови игри”. Голямото завръщане на реториката намира канкретно проявление в “херменевтиката” на Гадамер, и дискурсивната етика на Ю.Хабермас. Урокът не може да пренебрегне теорията за разговора и рационалния консенсус, които се превръщат в негови иманентни характеристики.

-връщане към частното – акцентът се премества от универсалните въпроси към конкретните проблеми.

Въвеждането на “ситуацията” като фактор за прочит на социалната реалност рефлектира върху урока като “казуистика” и “практическа етика”.


Други реферати:
Защо пропада Николчо
Априлското въстание-свобода и безумие, трагизъм и катарзис. Народ и герой
Образът на чорбаджи Юрдан
Една българка
Стойностите в човешкия живот според втората половина от разказа Косачи


Изтегли рефератаСтойностите в човешкия живот според втората половина от разказа Косачи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия