Пенчо Славейков-Спи езерото

П. П. СЛАВЕЙКОВ - “СПИ ЕЗЕРОТО”

Огледални светове

С изящната си “простота”, с двуцветния си пейзаж, с баланса между изречено и недоизказано, с музикалността си миниатюрата “Спи езерото” е един от лирическите шедьоври на П. П. Славейков. Тя съдържа редица мотиви и образи, налични в първия и в последния текст от книгата “Сън за щастие”: огледалността, милувката, съня, живота, смъртта, движението и покоя. Природата и тук е “символичен” свят, през чиито форми прозира смисълът на цялото. Сънят е метафора на мечтание, но и на абсолютен покой, на съзерцание и медитативно улавяне на същностното. Лирическият сюжет изобразява мечтанието на естеството, копнежа на световната душа, доловен в определени сетивни форми.Основната лирическа двойка гради “отворен” сюжет, в който могат да се “впишат” различни концепции. В образа на тъмното спящо езеро и на устремените към него “белостволи буки” могат да се разчетат противопоставянето на вътрешния и на външния свят, противостоенето, но и взаимодействието на “там и отвъд” на “тук и сега”. Текстът е и оригинална интерпретация на стиха на Ницше: “Като гладко езеро е душата ми”, защото в одухотворения пейзаж може да се разпознае не само обективация на едно психическо състояние, но и желания покой на духа, надделял над всичко, което нарушава тази хармония.В първата строфа са противопоставени два свята ­ отразеният и отразяващият, “живият” и “отвъдният”. Описващият поглед се движи от хоризонталата на езерото към вертикалата на дървесните стволове и обратно ­ по вертикалата, която “пробива” повърхността, за да продължи в безкрая на водните глъбини:Спи езерото; белостволи букинад него свождат вити гранки,и в тихите му тъмни глъбинипреплитат отразени сянки.


Други реферати:
България в ЕС
Мулен Руж
Валидни ли са законите на Госен в епохата на Интернет
Либерализъм
Народното състояние


Изтегли рефератаНародното състояние - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия