Пенчо Славейков-Спи езерото

Пренебрегвайки възможността отвесната линия да се свърже с мъжкото начало, за разлика от кръга на женското начало, ще потърсим други значения на образите. Вертикалата е традиционен символ на прехода през различни нива на познанието, на творческата сила. А кръгът ­ на цялостното, безкрайното, вечно повтарящото се. Той е и символ на автономния Аз. Нещата от сетивния свят ­ формите и цветовете, звуците и движенията, отразени от съзнанието, се превръщат в “сянки” ­ в образи, в идеи. Сънят на езерото, застинало в неподвижност, го преобразява в огледало на осезаемия свят. Но огледалният принцип гради и други аналогии. В съзерцанието човек постига вътрешната яснота на покоя. Тогава осъзнава природата като огледало, в което се вижда, сякаш е нейно огледало.В миниатюрата словото е пестеливо, а в тази строфа “говори” тишината. В нея се долавя тайнственият ход на битието, затова един от стиховете разгръща нюансите є. “Гласът” на тишината е музиката на хармонията, която може да се усети в ритмичността и мелодичността на лирическия текст като цяло. А на равнището на стиховия фрагмент свързването на представи за звук, цвят и пространствена форма бива подчертано и със звукописа чрез асонанса (“тихите му тъмни глъбини”) и алитерацията (“тихите му тъмни глъбини”).

Втората строфа улавя мига на съприкосновението между устремения външен свят и непроницаемия езерен свят


Други реферати:
Национализмът между историята и политиката
Неправителствени и неполитически организации в България
Проект по структурните фондове
Реформата в съдебната система на България
Ролята на интернет


Изтегли рефератаРолята на интернет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия