Перперикон от Дионис до Христа

ПЕРПЕРИКОН ОТ ДИОНИС ДО ХРИСТА

Анимационен проект

(Презентация)


За преодоляване на сезонността в туристическите центрове обикновенно наи-ефективен е комбинираният анимационен продукт , които може да включва един или няколко вида анимация.При подготовката на анимационните програми би следвало да се отчитат такива особености на туристите като националност, възраст, пол, численост, активност на участието.

Туристическата агенция може да се класифицира в три основни типа анимационни програми в туристическия продукт.

1).Анимационни туристически маршрути – туристически пътувания заради анимационната програма; като непрекъснат анимационен процес. В този случаи анимационната програма се превръща в целева, приоритетна и доминираща в туристическия пакет услуга. Такива анимационни програми са предназначени за

индивидуални и еднородни туристически групи, обединени от общ интерес –

професинален, хоби, лов. Към такива анимационни програми се отнасят: културно-

познавателни, тематични, фолклорни и литературни, музикални и театрални, научни

фестивали; карнавали и спортни или пътувания по казина.

2). Допълнителни анимационни услуги – програми, предназначени за поддръжка

на основните туристически услуги или при непредвидени обстоятелства като лошо време, липса на сняг в ски курортите и т.н.

3).Хотелска анимация – комплексна рекреационна услуга с цел повишаване на

качеството на предоставяните услуги и нивото на удовлетворяване на туриста.Използва

се в маркетиговите стратегии на хотелите като една от основните услуги за привличане.

В случая предлагам на Вашето внимание един анимационен туристически маршрут,

при които анимационната програма е целева, приоритетна и доминираща в туристическия пакет услуга.Като основен тематичен център на туристическото пътуване в него е фестивалът „Перперикон” , около които са организирани отделните

анимационни събития и мероприятия под темата ПЕРПЕРИКОН ОТ ДИОНИС ДО

ХРИСТА.Проектът съдържа:

рекламно-инфирмацинен анонс;

план-график;

план-сметка и еденичната цена на туристическия пакет;

описание на анимационните събития, към които са приложени и съответните,

предвидени в програмата.

беседи.


АНОНС

Проектът предлага 7-дневна почивка (all inclusive), организирана теметично като „ПЕРПЕРИКОН ОТ ДИОНИС ДО ХРИСТА”; предназначен е за група от 20 души,

Чужденци (Англия), на възраст между 30-50 години.Настаняването е в хотел

„Перперикон”.


Други реферати:
Европейска транспортна интеграция
Схема на краен усилвател на мощност
Железопътен транспорт
Международен транспорт-атомобилни превози
Организация на транспортно обслужване и параметри на транспортния процес на таксиметровите превози в гр.Бургас


Изтегли рефератаОрганизация на транспортно обслужване и параметри на транспортния процес на таксиметровите превози в гр.Бургас - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия