Перперикон от Дионис до Христа

„Перперикон”.Тя е изградена от следните анимационни мероприятия и събития:


1).Панорамна обиколка на Кърджали

2).Откриване на фестивала”Перперикон”

3).Посещение на Перперикон с импровизиран пикник, беседи,възможност

За участие в археологически разкопки;

4).Участие във фестивалът „Перперикон”

5).Посещение на тракийските мегалити в община Ардино

6).Донисова вечер

7).Посещение на светилището на Орфей; посещаване в орфическите мистерии

(пърформанс)

8).Посещение на историческия музей

9).Симпозиум на тема СКАЛНАТА КУЛТУРА НА ТРАКИТЕ

10).Посещение на манастира „Св.Йоан – Продом”

11).Посещение на храма „утроба”с.Ненково


****


Перперикон (Хипеперакион,Перперакион) се намира в Източните Родопи,на 15 км. Североизточно от днешния гр.Кърджали.От София до обекта може да се стигне по

пътя София-Асеновград-Кърджали и София-Хасково-Кърджали.Самият Перперикон се

извисява на скален връхс кота 470 м.В подножието му се намира с.Горна крепост.Край

него тече златоносната река Перперешка,офирмила плодородна долина с дължина

около 10 км и ширина 3-4 км.Удобната речна долина е създала великолепни условия за

живот от дълбока древност.По тази причина тя е осеяна с десетки археологически обекти от различни епохи,чиито естествен център се явява Перперикон.Съвсем наблизо

р.Перперешка се влива в яз.”Студен кладенец”,построен по коритото на р.Арда.

Мястото на вливане при с.Калоянци е много красиво и е застроено като водно-

планински курорт.

Вече столетие археолозите търсят прочутото в древността светилище с прорицалище на бог Дионис.В описанието си на храма на Дионис гръцкият историк

Херодот специално се спира на прорицалището към него.Според летописеца,то било равно по слава на светилището на Аполон в Делфи,а оракулът гадаел на по-зле от елинската прорицателка.Изворите показват,че в храма на Дионис са станали поне две

предсказания с неповторимо значение за световната история.

В случая с Перперикон не става дума за селище,а за обожествена скала.Смята се,че

неговото намиране по стоиност ще е равно на откриването на Троя и Микена.

Сведаенията за него са изключително оскъдни и със сигурност се знае единствено,че

храмът е бил в Свещната планина,Пангей,Родопите или.....Бог знае къде.От данните на

Дион Касий научаваме,че храмът на Дионис бил в граничната зона между двата големи

тракийски народа на бесите и одрисите.А археологическите данни хвърлят все повече

светлина за неговата локализация.

Това невероятно съоръжение от времето на траките бе открито и публикувано през

април 2001г.То се намира на двадесетина километра от гр.Кърджали,високо в

планината над хижа „Боровица”.В скалистата местност Тангардък-кая.Мястото е

безлюдно,а в близката околност са оформени едни от най-грандиозните комплекси на скални тракийски ниши в Източните Родопи.Източните Родопи са най-богатат на

Балканския полуостров зона с мегалитни паметници от тракийската древност.Те се

датират в 1 хил.пр.Хр.,а може би и още в края на бронзовата епоха,18-12 в.пр.Хр.Тези

монументални съоръжения впечатляват с мащабите си.


Други реферати:
Човекът-прагматик
Георг Хегел
Джон Лок-кратка биография (В интелекта няма нищо, което преди това да не е било в сетивата)
Добродетелите се губят в интересите
Георг Вилхелм Фридрих Хегел


Изтегли рефератаГеорг Вилхелм Фридрих Хегел - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия