Перперикон от Дионис до Христа

Засега долмените в Източните Родопи се отнасят към ранножелязната епоха (11-6

в.пр.Хр.)и се откриват в две отдалечени една от друга зони-на североизток и на юг.

По-добре са съхранени долмените от южната група,надхвърлящи 100 на брой и

разпределени от двете страни на днешната граница на България с Гърция.Особено

монументални са отлично запазените долеми при селата Остър камък,Харманлийско,и

Черничево,Крумовградско.

С.Татул се намира на 15 км. Източно от гр.Момчилград.Само на 200 м от селището,

в месноста Кая башъ,е един от най-величествените мегалитни паметници по българските земи.За неговата точна датировка още се спори,тъй като се откриват

материали от различни епохи.Подообно на Перперикон,проблемите около Татул ще получат прояснение едва след провеждането на сериозни археологически проучвания.

В Източните Родопи се намират едни от най-добре съхранените средновековни

твърдини по българските земи.Това вероятно се дължи на особеното отношение на

местното население,което изпитва преклонение към древните руини.За разлика от

други места в страната ,тук често може да се видят стърчащи на 8-10 м. височина

видове от орлови крепости ,кацнали на стръмни скали и наподобяващи западноевропеиските замъци.

С изключение на Перперикон и някои други по-ранни твърдини,повечето от

крепостите са изградени в втората половина на 12 в.Тогава е извършена голяма

административна реформа,според която Източните Родопи,или,както са били известни

през средновековието Ахридос,се отделят в самостоятелна област.Става необходимо да

се изгради инфраструктура от пътища и градове в новата административна единица.Фестивалът Перперикон

Какво представлява фестивалът?

Някога,когато боговетв още живеели сред храта,Зевс се влюбва в красивата Семела.Венец на тяхната любов става малкият Дионис.След като Гръмовержецът

вшива в бедрото си детето,то се ражда красиво и най-весело сред останалите богове.

Обкръжен от многочислена свита сатири с кози копита и от прекрасни медани,Дионис

скита по Земята и учи хората да отглеждат грозде,правейки от него благоуханно и замайващо главата вино.Именно Дионисиите дават началото на прекрасното изкуство-

театъра.Той обединява в себе си изкуството и магията на танца,песните,декламациите,

пластичността на балета.

Ето я основната причина за възникването на фестивала.Защото с все по-голяма увереност може да се говори,че именно на Перперикон се е намирало едно от най-

главните светилища на бог Дионис в античния свят.Възникналата спонтанно идея се

осъществява вече две години подред,въпреки липсата на средства и организационните

трудности.В началото се мислеше това да бъде само театрален фестивал,но се оказа,че в него трябва да имат място и останалите сценични изкуства-музика,балет,танци.Така

той се превърна в арт-фестивал и бързо зае своето място в културния живот на България.Не случайно за 2003 г. празникът вече е включен в Националния културен

календар,където присъстват не повече от 50 най-важни събития за годината.

Други реферати:
Отчитане на приходи и разходи за бъдещи отчетни периоди
Счетоводно отчитане на краткосрочните финансови активи
Първоначално оценяване на активите и пасивите. Видове отчетни цени
Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи
Тест-счетоводство


Изтегли рефератаТест-счетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия