Песен-плач-Христо Ботев

„Песен-плач”

Христо Ботев


Мотивът за песента за нейното значение и въздействие при възприемането на казаното в нея е водещ за повечето Ботеви стихотворения.Песента очертава прехода от родовото мислене на поробения българин през вековете чуждо владичество към поривите на новата личност , която преосмисля отношението си към род , семейство и отечество , за да направи своя достоен човешки избор.Цялата Ботева поезия налага внушението за песента като прослава и памет за героите загинали за свободата на България.

Песента неизменно съпровожда лирическия герой по пътя от бащиното огнище в поробената родна земя до саможертвата му в хайдушкия Балкан.Тя не само го съпътства по „ страшния , но славен път ” на борбата , но и го вдъхновява.В първата публикувана Ботева творба – „ Майце си ” , Пълната с жал и милост майчина песен припомня за святата обич между майка и син.Споменът за майката и за нейната песен не разведряват душата му , а засилват песимистичните нотки в нея.

Тъжната мелодия е подета и в началото на друга изповедна Ботева творба – поемата „ На прощаване ”.В съзнанието на поета се очертава образът на майката.Той е тясно обвързан с мотива за песента и има богато значение в поемата и в цялата Ботева поезия.Песента за гибелта му става основа за ново начало в борбата , а името му няма да бъде забравено:

ти излез , майко , послушай

със моите братя невръстни

моята песен юнашка –

защо и как съм загинал

и какви съм думи издумал

пред смъртта и пред дружина…

В стихотворението „До моето първо либе” единството между любовта , свободата и смъртта отново е осмислено чрез мотива за песента.Песента в тази творба буди много асоциации и има подчертано полифонично звучене.Диалога на Лирическият Аз с неговата любима започва именно с отхвърлянето на „ таз песен любовна ” , напомняща му за изживените и неизживените радости на младостта.Чрез песента той преосмисля и отхвърля миналото си , подчинено на някогашните любовни въздишки и мили погледи.

Песента на любимата заглъхва и отстъпва пред песента на гората , която нарежда „ приказки за стари времена / и песни за нови теглила! ”.Песента на гората звучи многогласно и внушително , защото в нея се сливат плачът на сиромасите и величественият екот на „ бури вековни ”.


Други реферати:
Разузнавателна защита на конституционния ред
Социалната природа на правото и неговите социални пристрастия
Ролята на международния договор в съвременното международно право
Признаци за разкриване на лица, проникнали в конкурентна фирма
Юридическа отговорност


Изтегли рефератаЮридическа отговорност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия