Петър Берон като езиков строител

Великотърновски университет

Св.св. Кирил и Методий”
РЕФЕРАТ


по


История на новобългарския книжовен език

ТЕМА:

Д-р Петър Берон като езиков строител. Роля на “Букварът за поучения” при по- нататъшното изграждане на новобългарския книжовен език.

През 20-те години на XІXв. се разширява кръгът на хората вълнуващи се от въпроса за характера на езика , на който се води обучението в светските училища и се създава българската книжнина. Опит за промяна правят няколко млади български интелигенти и търговци – Петър Берон, Иван Селимински, Анастас Кипиловски, Васил Ненович и други. Те се


Други реферати:
Реферат на тема Психолингвистика на развитието на Велка Попова
Реферат по психология на обучението
Рефлексия. Анализ на рефлексивния подход
Съвременни предизвикателства в обучението и рехабилитацията при децата с увреден слух
Съгласната-Г – артикулационни упражнения


Изтегли рефератаСъгласната-Г – артикулационни упражнения - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия