Петър Велики 1672–1725


Петър Велики

1672 – 1725


Петър велики е всепризнатият най-бележит руски цар. Въведената от него политика на европеизация е важен фактор за превръщането на Русия във велика сила.

Петър, роден в 1672 г. В Москва, е единствен син на цар Алексей и втората му жена Наталия Ниришкина. Петър още няма 4 години, когато баща му умира. Алексей има други 13 деца от първата си жена, затова не е чудно, че възниква продължителна и понякога ожесточена борба за наследяването на трона. Веднъж дорри се надява Петър да побегне, за да отърве кожата. В течение на няколко години неговата полусестра София е регент, едва в 1689 г. Тя е отстранена от тази длъжност и положението на Петър е вече осигурено.

В 1689 г. Русия е изостанала страна, която крета с векове след Западна Европа почти във всяко отношение. Градовете са много по-малко, отколкото западноевропейските. Институцията на крепостничеството процъфтява – броят на крепостниците расте, а законните им права намаляват.

Русия е пропуснала Ренесанса и Реформацията. Духовенството тъне в невежество: литература почти няма ; математиката и науката са пренебрегвани и дори презряни. За разлика от Западна Европа където Нютън е написал своята “Принципия”, а филисофията процъфтява, Русия още живее в средновековието.

През 1697/98 г. Петър предприема дълго пътешествие из Западна Европа, което определя тона на неговия режим през следващите години. Включени в тази “голяма мисия” са 250 души, които Петър е взел със себе си. Като се крие зад псевдонима Пьотр Михаилов, тои има възможност да види много неща, които иначе не би могъл. По време на това пътуване той работи известен период в Холандия като корабен дърводелец в Източноиндийска комапания. Работи също в кралската корабостроителница в Англия и изучава оръдейно строителство в Прусия. Посещава фабрики, училища, музеи. Арсенали и дори парламентарната сесия в


Други реферати:
Нагласите на обществото за причините за асоциално поведение на децата
Наркоманията в Република България
Опазване и възтановяване на природата
Наука и стойности - Опити в историческото разбиране
Научният статут на андрагогика


Изтегли рефератаНаучният статут на андрагогика - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия