Пиянство на един народ

2


СВЕТОВНА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ : СВЕТОВНИ РЕГИОНИ И СТАТИСТИКА


Географското разположение на отделните страни , културните , религиозните , архитектурните и природно-климатичните условия на районите и континентите в света , определят в основни линии туристическите потоци към определени региони и страни , както и специализацията на видовете туристически пътувания – ваканционен зимен и летен туризъм , балнеология , културен туризъм , маршрутно-опознавателен , делови и конгресен , дълготраен , краткотраен , транзитен и т.н.

1. Туристически пътувания в света .


Световен регион

Брой в млн.

Относителен дял в %

1980г.

2005г.

1980г.

2005г.

В света

288

661

100

100

Европа

190

372

66

60

Северна и Южна Америка

61

147

21,3

19,9

Африка

7,3

19,4

2,6

3,4

Азия и Океания

29,7

132,6

10,2

16,7


2. Туристически пътувания в Европа .

Континента Европа е водещ по развитие на туризма благодарение на своето изключително географско положение и природни дадености , високо развита икономика , наука , изкуства и изключително богата и разнообразна култура . По масовост на международните и вътрешните туристически пътувания Европа изпреварва всички останали континенти взети заедно . Около 60% от туристическите посещения са регистрирани в европейските страни , като преобладават пътуванията в южната и западната част на Европа . В тези райони основно се предлага летен ваканционен отдих , съчетан с културен , религиозен , делови и специализиран туризъм – Франция , Испания , Португалия , Италия , Хърватско , Гърция и др. През последните години се увеличават и пътуванията до Източното Средиземноморие – Кипър и европейската част на Турция . Все още има колебания в туристическите потоци към Средна и Източна Европа .

3. Туристически пътувания в Америка .

Американският континент е втория по значимост туристически ресурс в света , което се обосновава с наличната хотелиерска база и пътуванията на гражданите от света към Америка .

Туристическите посещения в американските и карибските страни формират втората по големина концентрация на средства за настаняване в света . В момента по-бързо се развива туризма в Северна Америка в сравнение с Южна Америка , но не бива да се забравя , че Южна Америка разполага с огромни природно-климатични и антропогенни туристически ресурси .

4. Туристически пътувания в Африка .

Най-добре се развива туризма в северните територии на Африка и това са вече утвърдените туристически държави като Тунис , Алжир , Мароко . През последните десетина години редица африкански държави предлагат интересни и оригинални пътувания – Чад , Того , Етиопия и т.н. , свързани с организация на сафари , разходка в джунглата , лов и други , което е и доказателство за техните възможности за изграждане на висококатегорийни хотели за привличане на платежоспособни туристи и любители на африканската природа и фауна . Континентът в бъдеще ще има по-голямо място в туристическата индустрия на света .


Други реферати:
QAPlus-5-Да се изследва изпълнението на системния текст за компютър LPT Ports
Security System.
SMS-същност, сациално значение и етични проблеми
SOA - Service Oriented Architecture-Дефиниции, понятия, терминология
Spanning Tree


Изтегли реферата



Spanning Tree - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия