Пищов по биология

Вътрешната течна среда (ВТС)– течна съставка на кръвта, тъкана течност и лимфа.ВТС е изотонична(жизнените процеси протичат нормално).Функции –транспортна, регулаторна хомеостатична,защитна и осигурява хомуралното единство.

Еритроцити – безядрени , съдържат хемоглобин.Транаспортна функция.95% от кръвните клетки.Левкоцити- гранулоцити и без гранули(моноцити и лимфоцити).Гранулоцитите и моноцитите образуват псевдоподи,чрез които охващатпоглущат и подлагат на вътреклетъчно смилане болестотворните микроорганизми.(Фагоцитоза;неспецифична защита на организма). Лимфоцитите – специфична защита,обезвреждат чрез антитела или пряко.Тромбоцити – функция, свързана с кръвосъсирването.Кръвна плазма – участва в състава на ВТС.Съдържа фибриноген ,който играе роля при кръвосъсирвнето. Има транспортна, защитна и корелационна функция. Участва в поддържането на хомеостазата.

Неспецифична защита: фагоцитоза.възпаление.

Спец защита (имунитет)-имунен отговор – клетъчен с Т-лимфоцити(пряко унищшожават микроорганизмите).Хуморален В-лимфоцити(образуват антитела)специфичност и памет.Антиген – антитяло.

Имунитет – вроден и придбит[естествен и изкуствен(пасивен и активен)].

Сърце –ендо,мио и епи,перикард.(предсърдно камерна клапа)Дясно предсърдие – горна и долна куха вена.Дясна камера – белодробна артерия(полулунна клапа). Ляво предсърдие – 4 белодробни вени. Лява камера – аорта)полулунна клапа).

Голям кръг на кръвообръщение – лява камера аорта, артерии,капиляри и вени на туловището, главата и


Други реферати:
Поезия на чешкия барок
Дискова херния
Диспраксии
Дихателна недостатъчност
Доклад от супервизия - случай за студенти


Изтегли рефератаДоклад от супервизия - случай за студенти - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия