Пищови по физика

Запис на образа на точка-T=|sin(φ21)|получава се синусова дифракционна решетка.Така получената дифр.решетка се нарч.холограма. Недостатъци на тънкослойната холография-в/у фоточувствителния слой може да се запише образ само на един обект;възстановяването на образа може да се осъществи единствено със същия опорен сноп. Опит на Вин-стоящите светлинни вълни се получават при наслагване на плоски вълни,които се разпространяват една с/у друга или под произволен ъгъл пом/у им. Принцип на м.на Денисюк-след наслагване на двата снопа в дебелия фоточувствителен слой се създават стоящи светлинни вълни,а след проявяване се образува тримерна дифракционна решетка. Приложение-в фотографията,изчислителната техника,радиоелектрониката. Кл.ел.теория на дисперсията-фазовата и груповата скорост се различават една от друга,когато фазовата скорост зависи от дължината на вълната.Такава зависимост е нарч.дисперсна. Дисперсия на диелектричната константа-в областите далеч от собствената честота реалната диел.константа е приблизително равна на 1,а имагинерната на 0,а в обл.на собствената честота-имагинерната има максимум при тази честота,а реалната-екстремуми в близост до нея. Нормална дисперсия-когато фазовата скорост нараства с нарастване дължината на вълната и е по висока от груповата дисперсия. Аномална дисперсия-когато фазовата скорост намалява с нарастване на дължината на вълната и е по ниска от груповата дисперсия. Закон на Буге-I=I0exp(-αx) α-коефициент на поглъщане,х-дълбочина,I-интензитет,I0-светлинна вълна с интензитет’-‘показва че инт намалява. Разсейване на светлината-приблизително равномерно разпределение на светлинната вълна в всички посоки.


Други реферати:
Пенчо Славейков-Сън за щастие
Анализ на стихотворението Пловдив на Димчо Дебелянов
Никола Й. Вапцаров-Писмо
Вяра-Никола Вапцаров
Никола Вапцаров - Писмо-Човекът в диалог за вярата и саможертвата


Изтегли рефератаНикола Вапцаров - Писмо-Човекът в диалог за вярата и саможертвата - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия