Пищови по стопанска история

  1. Турска военно- феодална система 15 -18в. Смесица между турски и балкански норми. Централизирана.Спахии – военни феодали, ик. Зависими. Типове – тимари 20К акчета, зиамети 50К акчета, хасове 100К акчета. Успехите водят до увеличаване на земите.Нямат право да напускат феодала, за да са на разположение. Ако синът наследи задълженията на баща си наследява и част от спахилъка. Владее част от земята. Мюлк – частна собственост - пълен имунитет. Хасове-безусловна земя-плодородна всички приходи за султана. Еничари.Данъци(свине),кръвен данък. Селско стопанство –примитивно, но развиващо се. Развитие на занаяти, пазари,външна търговия,лихварство



  1. България през възраждането – I -18-20те на 19в. разлагане на военнофеодалната система, стоково парична циркулация.Аграрна реформа- арендуване до 1840; II – 1840 – 1842г. Доходи от ленове. Междинен етап. III 1842-1844. Свободни селяни, реформи в империята,земеделска каса 12% лихва за земя =>банка. Пром. – Мустафа 3 1773г. Покровителство на еснафите, работилници с 4-5 чирака 7-8 калфи – абаджийство, гайтанджийство, табакчийство, памукчийство,мутафчийство, платнарство – проста кооп. изнасят най-вече суровии от растителен и животински произход - вълна, памук, коприна, вино, дървен материал. Внасят се произведения на Западноевропейската манифактурна и фабрична пром. Разширяването на външната търговия.панаири. 1.Големите данъци; 2.Корумпираната турска администрация; 3.Вътрешните мита; 4.Лошото състояние на финансите; 5.Разбойническите нападения.



  1. Икономиката на БГ 1878 – 1885 – аграрна политика на ВРУ – ф-ри:1. + отношение БГ-РУС., 2. Консерватизъм на русия, 3. Лошата за Рус. Международна обстановка. Българи завземат земите на турците.ВРУ дава право на бежанци да събират реколтата и засяват в земите.воденици – под наем.грижа за многодетни семейства, млади и стари.В селата – старейшини, градове – УС, остават повечето данъци, местни монети, руски монети, кредитни банкноти.наредби за спазване на стоп. Дисциплина, против посегателство над собств., пазар за продукцията =>метали от руси.нужда от излас на море.конфискуване на турската собственост след 2г. Натурален заем. не води системна стопанска политика. Причини за това: 1.Бавното развитие на капиталистическите отношения. Освен това бълг. буржоазия още не е оформена.; 2.Обръща се голямо внимание на политиката за сметка на икономиката, която изостава.; 3.Нерешеният нац. въпрос, който е причина за разбиване на единния бълг. пазар. Разрушават се връзките между производители и търговци, между суровинни и производствени центрове. Княжеството се лишава от плодородни територии.; 4.Берлинският договор, според който България не може да приеме своя митническа тарифа. Не се развива ин-експорт. Правителството на консерваторите е изправено пред важни задачи: Построяването на пътища, железници, въоръжаване на армията. Правителство започва да увеличава данъците, за да може да постигне набелязаните цели. Берлинският договор поставя въпроса за Ж.П. строителството, чиято цел е свързването на барон Хиршовете железопътни линии със западните. Княжеството трябвало да построи отсечка минаваща през българската територия, като се задължава и да откупи от английската компания Ж.П. линията Варна-Русе. В малкото време, в което управляват(1879-1880) консерваторите успяват само да положат началото на стопанската политика на страната. На 26.03.1880г. власттасе поверява на либералите (Цанков, Л. Каравелов, Славейков, Стамболов). Либералите обръщат внимание на аграрния въпрос.Доказват, че всички турски чифлици са образувани от земите на български общини. Одобряват извършения аграрен преврат и продължават да настаняват българските бежанци по празните територии. Бълггарските бежанци получават редица привилегии (данъчни облекчения, безмитен внос).Либералите въвеждат ново тиреториално разпределение на земята. Най-големи успехи имат в областта на финансовата политика. Успяват да увеличат бюджета на страната. На 21.04.1881г. е извършен преврат и либералите са свалени от власт. Тя се поема от Батенберг(1881-83г.). Зад него стоят консерваторите. Той променя стопанската политика на страната и позволява продажбата на чифлиците. От това се облагодетелстват богатите. Неговото управление се нарича “режим на пълномощията”. Продължава да се протаква въпроса за линията Русе-Варна. На 23.06.1882г. е съставен кабинет с участието на двама руски генерали. Целта е да се задълбочат и разширят стопанските връзки с Русия. През 1883г. е приета първата българска митническа тарифа. Приема се закон за строителните дружества. “Режимът на пълномощията” се проваля, поради неразбирането на част от българските министри с руските генерали.През септември 1883г. се съставя коалиционно правителство, начело с Драган Цанков. То се състои от консерватори и умерени либерали. То прави промени в аграрната политика. Чрез промяна в законодателството се толерира местната продукция.През 1884г. на власт идват либералите на Каравелов. Изменят законите на предходното


Други реферати:
Религиозните разбирания на древните Келти
Югославия в следвоенния период (1945-1992г.)
Режимът на деветнайсетомайците
Цар Петър и неговото управление
Пунически войни


Изтегли реферата



Пунически войни - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия