Писмо (Ти помниш ли) Никола Вапцаров-План АнализПисмо” („Ти помниш ли..”)

Никола Вапцаров

План анализ

  1. Творческа история

Стихотворението „Писмо”, макар и първоначално отпечатано във в. „Сирена”, намира своето полагаемо място в единствената стихосбирка, която Никола Вапцаров издава през живота си – „Моторни песни”. Стихотворението е част от цикъла „Песни за човека”. Вписва се напълно в идеойно-художествената насоченост на стихосбирката. Нещо повече, „Писмо” е само по себе си представително за нея произведение и изразява цялостната й философия.

Стихотворението възниква в непосредствена връзка с действителнотта. Вапцаров започва да пише обикновен отговор на едно отчаяно писмо на свой другар, съученик от Морското училище, но вместо това създава стихотворението.

2. Коментар на заглавието

Заглавието на стихотворението „Писмо” задава условията на общуване – писмена комуникация. Заявява необходимостта от времева дистанция между генерирането на текста, разкриващ прозренията на лирическия говорител, и достигането им до адресата читател. По този начин Вапцаров откроява своя герой като надраснал общността, от чието име говори. Заглавието сигнализира особеността на един литературен, комуникативен акт, сигнализира представа за взаимност, интимна изповед, който сродява “аз”-овия глас с едно интимно близко “ти”.

3. Жанр

- Под формата на писмо изповед - въображаем диалог със себе си, с някой скитник из криволиците на живота, с всички онеправдани, Вапцаров прави психологически "разрез" на преживяванията на човека на новото време.

Стихотворението “Писмо” е една лирична изповед на бореца осмислил своя живот с участието си в големия двубой.

4. Композиция

Стихотворението е написано в типичната за Вапцаров форма на задочен диалог изповед пред въображаем слушател.


Други реферати:
Търговска марка
Понятие за търговец
Планиране и прогнозиране-основни етапи и видове прогнози
Цивилизационните процеси
Фючърсни борсови сделки


Изтегли рефератаФючърсни борсови сделки - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия