Питър Бъргър-Покана за социология

Питър Бъргър: “Покана за социология”

Анализ върху Глава пета: “Society in Man”

Известно е, че човекът е социално същество. От друга страна, обществото му противостои като обективна реалност. Като външно за човека, то го заобикаля, обгръщайки ги го отвсякъде. В обществото човекът е разположен в специфични сектори на социалната система. Това разположение предопределя и предрешава почти всичко, което индивидът прави. Главата от книгата на Бъргър, която ще се анализира се явява естествено продължение на поставените въпроси в предходната глава, където Бъргър стига до извода, че обществото се явява вид “затвор” за човека. Тогава, задава въпроса Бъргър, защо повечето от хората изглежда доста лесно се приспособяват към ограниченията, които им налага обществото. Защото, отговоря социологът, всъщност “обществото е в самия индивид” или “обществото не само определя какво да правим, но и какви сме”. Следва обаче проблема дали човек страда от това и защо го допуска? Отговорът на този въпрос може да се намери в анализираната глава.

Социумът се появява още в зората на човечеството. Социалното взаимодействие е характерно както за първобитното, така и за съвременното общество. Всичко в обществото е свързано със организацията на социума. Човек се ражда и попада в някаква малка социална общност, човек умира и отново не може да напусне този свят без социална общност. Ако се опише социалната общност като система, то може да се каже, че организационните взаимодействия представляват съществено свойство на тази система. Без организационните взаимодействия тя не може да съществува, защото основна характеристика на всяка система е организираното взаимодействие на елементите й.

Организираното взаимодействие и организираните взаимоотношения имат видима страна – представени са най-високо от държавите и техните правителства, международните корпорации и банките, шоубизнеса и сенчестата икономика, както и на по – ниско ниво.


Други реферати:
Надеждата, която ни крепи
Моите права и задължения като гражданин на активното демократично гражданско общество
Най-висшата добродетел
Младежката мода в търсене на индивидуалност
Моето детство


Изтегли рефератаМоето детство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия