Планиране на ПР дейността и връзки с обществеността


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

КУРСОВА РАБОТАТЕМА
ПЛАНИЛАНЕ НА PR-ДЕЙНОСТТА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТАБИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Студенти:

Специалност: Индустриален мениджмънт

Проверил:

Гл. ас. Гачевска


Русе

Увод:

Хората, които правят бизнес в днешно време, сигурно имат усещането, че минават през минно поле. Пазарите се разработват на ниши, клиентите вече не са лоялни към марките, конкурентите са многобройни, а комуникационните и информационните канали са препълнени. Много малко компании могат да бъдат сигурни в своето бъдеще. Заобиколени от тези проблеми, компаниите или организациите отчаяно търсят нови отговори на старите въпроси. Въпросите не са се променили: Как да спечелим нови клиенти? Как да задържим настоящите? Как да изградим устойчиво и конкурентноспособно предимство, което да ни направи различни от конкурентите и да заслужи лоялността на нашите клиент?

От петте основни комуникационни инструмента – реклама, директни продажби, промоции, директен маркетинг и маркетингов пъблик релейшънс (PR), последните два привличат най-силно вниманието и бележат най-бързо развитие. Нарастването на значението на директния маркетинг се дължи в голяма степен на факта, че позволява съобщението към целевите публики да се персонализира, разчита на диалога, а не на монолога, отговора на публиките може да бъде лесно измерен и това води до ефективна комуникация. Нарастването на използването на пъблик релейшънс се дължи на голямата му гъвкавост, на способността му за създаване на събития и на дарбата да пробива информационния хаос, и да привлича вниманието и интереса. PR не е просто професия, а начин на живот.

В настоящият момент пъблик релейшънс е важен елемент на демокрацията и средство за защита правата на личността и нейното достойнство. Освен познатите предпоставки за превръщането на една


Други реферати:
Доброто в един лош герой
Втората световна война през моите очи
Историята е полезна не защото четем в нея миналото, а защото четем в нея бъдещето. Ж.Б. Сей
Защо се гордея,че съм българка
Защо изборът на народа за най-велик българин падна върху Васил Левски


Изтегли рефератаЗащо изборът на народа за най-велик българин падна върху Васил Левски - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия