Планиране на туристическата анимация

ПЛАНИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ.

Описание и оценка на всички туристически ресурси на туристическото място, на района, на хотела.За нуждите на анимацията може да послужат някои географски дадености: релеф, водни ресурси,животински свят, персонал – с неговата квалификация и възможности за сътрудничество;материални условия в хотела(зали,басейни,спортни площадки);в тур. място(опера,театър,луна парк);характеристика на тур-я продукт;познаване маркетинговата стратегия на фирмата;познаване концепцията на фирмата за туристическата анимация;самопознания на аниматора-с какви умения и качества разполага. В етапа на подготовка и като елемент от концепцията на хотела се изясняват икономическите цели на анимацията.Те са: 1.повишаване отн. дял на приходите от доп. услуги. 2. увеличаване средната заетост на легловата база. 3.увел. средния престой на туристите. 4.предизвикване на повторно посещение. 5. скрита реклама на хотела чрез създадено име сред туристите. Планирането включва предвиждане на разходите за анимация общо и по видове, възможните източници на финансиране и оценка на икономическите резултати.Други реферати:
Биотехнологиите- перспективи на правно регулиране
Същност, фактори и технологична схема на хотелиерското обсулжване
Същност, цели, задачи и тенденции на международния туризъм (MT)
Външна политика на хабсбургите в началото на 16-ти век (при управлението на Карл V)
Технология на резервация, приемане и настаняване


Изтегли рефератаТехнология на резервация, приемане и настаняване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия