Планиране на вашия училищен помощен център


П

ГЛАВА

1

ланиране на вашия училищен помощен център

Frame2

Преди да започнете да помагате при решаването на проблемите с компютрите във вашето училище, трябва да вземете няколко важни решения. Ще трябва да определите заедно с вашите колеги какво ще представлява вашият помощен център. Ще трябва да разпределите вашите роли и отговорности, за да може работата да протича колкото се може по-гладко. Също трябва да дефинирате типа и обхвата на предоставяните услуги. Например, да решавате всеки възможен проблем свързан с компютър, или да решавате само проблеми свързани с операционната система. В тази глава ще научите какви основни проблеми трябва да решите и какви първи стъпки да предприемете, преди да започне да рабити вашия училищен помощен център.

Какво е Помощен Център?

Помощен Център е част от групата за поддръжка на компютрите в една организация. В състава на тази група влизат специалисти и администратори, които са подготвени да отстраняват проблеми при работата на компютрите както свързани с техниката, така и с програмите и системите използвани в организацията. Обикновено броят на компютрите определя и броя на персонала в групата за поддръжка.

В повечето организации помощен център е част от отдела по Информационни Технологии (ИТ). Ролята на помощен център може да бъде различна в различните организации, но обикновено в задълженията им влизат както реагиране за решаване на проблеми (реакция), така и дейности по предотвратяване на появята на проблеми (превенция). Реакция имаме, когато се решават конкретни проблеми, повдигнати от потребителите, помощ за потребител да


Други реферати:
Понятие на алгоритъм и програми
Примерна компютърна конфигурация
Приложение на ИТ в мениджмънта
Отчет за основни финансови резултати
Приложение на база данни MS Access


Изтегли рефератаПриложение на база данни MS Access - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия