Пласментни стратегии на застрахователното дружество.Университет за Национално и Световно Стопанство


(София)

Изготвил: Проверил

Студент Магистър ...............

Фак.№
Други реферати:
Общ анализ на ТК Левски гр. София
Продуктова политика
Аспекти на глобализацията и нейното влияние върху развитието на България
Отношения между България и Македония
Тенденции в използването и развитието на чуждестраннити инвестиции в страните от Източна Европа и България


Изтегли рефератаТенденции в използването и развитието на чуждестраннити инвестиции в страните от Източна Европа и България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия