По-ефективна ли е съвършената конкуренция от монополистичната

По ефективна ли е съвършената конкуренция

от монополистичната


Съвършената конкуренция е пазарна структура,при която няма индивидуален производител (продавач),който да може да влиае върху пазара и да определя цената.Тя има пълна икономиче- ска свобода на пазарния субект.

Признаци на съвършенната конкуренция са:

-голям брой куповачи и продавачи,който не въздействат върху търсенето,

предлагането и цената.

-свободен достъп до отрасъла и пазара,което означава свободно влизане и

излизане на фирмите в различни отрасли.

-пазарът е прозрачен и информацията е достатъчна да определя рационал-

ното им поведение.

-еднороден продукт,който задоволява дадена потребност,еднаква оценка

от потребитилите.

-единна пазарна цена за всеки продукт,която е равна на производствените разходи.


Съвършенният пазар е повече теоритична конструкция отколкото

реален факт

Предимства:

-цената се определя от търсенето и предлагането,тя равновесна,голям брой

фирми и потребители.

-икономическа свобода на продавачите и купувачите,има голям брой аген-

ти.

-производствена ефективност при което фирмите в дългосрочен период продават по цена,равна на минималнитесредне разходи.

-рационално и ефективно използване на ресурсите .

-понижаване на цената,като всяка фирма се стреми да намали разходите ,

което води до намаляване на цената.

-ресурсна ефективност,което означава,че потребителите задоволяват мак-симално потребностите си налични ресурси,а производителите произвеж-дат с минимални разходи.

-с по-малко обществени разходи,като произвеждат еднородна продукция

с немалки усилия и значителни разходи за маркетинг и реклама.


Съвършенната конкуренция има и недостатъци:

-ограничаване на техническия и технологическия прогрес.

-ограничаване на потребителския избор от еднородните продукти.


Други реферати:
Поведение на потребителя
Основи на туризма
Ориндж Каунти-кварталът на богатите
Организация на селския туризъм в Плевенска област
Организация на обслужване със сервитьори в ЗХ и Р


Изтегли рефератаОрганизация на обслужване със сервитьори в ЗХ и Р - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия