По жицата

РАЗМИСЛИ, КОИТО СЪБУЖДА ПОСЛЕДНАТА КАРТИНА ОТ РАЗКАЗА “ПО ЖИЦАТА” НА Й. ЙОВКОВ  • ВЪВЕДЕНИЕ


Йовковият разказ “По жицата” е вълнуваща творба за безкрайното човешко страдание, за неучастващата надежда, за неумиращата вяра в доброто, в спасението. Дори и в горестта, и в болката Йоковите герои съхраняват духовната си сила и вървят подир крехката диря на надеждата.


  • ТЕЗА


Запомняме последната картина от Йовковия разказ - изпълнената с човешка мъка каруца отминава по добруджанския път и върви към неизвестността. Тя събужда у нас размисли за страданието и болката на селянина бедняк, за неговата неумираща надежда да бъде щастлив , защото какво е човек без вярата в доброто , без надеждата за утрешния ден.

Финалът на разказа предизвиква вълнение , породено от отзивчивостта, благородството и добротата на обикновените хора от народа като Петър Моканина и Гунчо , които въпреки мъката и бедността запазват способността си да обичат , да бъдат великодушни и добри.


  • ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА ЧАСТ


Несретна участ е подгонила Гунчовото семейство по далечни пътища да търси бялата лястовичка , превърнала се в поетичен символ на надеждата и щастието. Читателят се прониква от съчувствие и състрадание към нещастните другоселци. Животът е нанасял удар след удар върху бедното семейство.

Не ни траят децата. Измряха не две – три още малки. Ей туй ни остана само... А от някое време зачама . Нема нищо , а вехне...”

Останалото живо дете е единствената радост , светлина и надежда за измъчените родители. Причините за болестта на единственото си чедо родителите обясняват по фолклорно – митологичен начин – чрез змията, традиционен символ на злото. Срещу символния образ на змията застава веднага друг символен образ – този на бялата лястовица – със светлината на небесната шир, с щастието. Според преданието чудодейната птица се явява веднъж на сто години , за да осъществи чудото , но човекът върви след нея, търси я . Това му дава сили да живее.

Силно вълнение предизвиква със своята преданост и всеотдайност към чедото си изстрадалия баща – Гунчо. Прегърбен под товара на голямата беда , той крачи по безкрайния път , изцяло отдаден на родителския си дълг – да намери бялата лястовичка – единствената надежда и спасение за болната му дъщеря. Колко нежност и обич има във всяка дума на този нещастен баща. Гунчо е носител на богатата и


Други реферати:
Общи сведения за измерване на напрежения
Активни конструктивни елементи и устройства в кино и видеоапаратурите
Полезни модели
Безжични мрежи от трето поколение
Геометрия и кинематични зависимости при SAR наблюдение на земната повърхност


Изтегли рефератаГеометрия и кинематични зависимости при SAR наблюдение на земната повърхност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия