По-важни термини за франчайзинг

ПО-ВАЖНИТЕ ТЕРМИНИ

 

 

      Франчайз доставчици -   Това са предприятия, които доставят услуги на франчайз веригата За тях се откриват нови възможности за дистрибуция чрез франчайзинга като например „Автоматизиране” на продажбите (например фирма Франке като франчайз доставчик на кухненското обзавеждане на Макдоналдс).


      Франчайзингова входна такса -Еднократна такса, която франчайзполучателя плаща на франчайзодателя при влизането си  във франчайз системата. По принцип тя се плаща преди започване на дейността.Твърдо определени такси няма. Големината на таксата определя от всеки франчайзодател. При плащането на входната такса франчайзополучателя обикновено получава общите договорени права за ползване на франчайзинговата система, тъй като входната такса е част от франчайз договора.


      Франчайз наръчник или оперативен наръчник - Така нареченият франчайз наръчник (оперативен наръчник) на предприятието е съставна част на всяка сериозна франчайз система. Вътре е описана детайлно разработената от франчайзодателя франчайз концепция. Той съдържа описание на бизнеса, описание за фирмената идентичност (например предписанията за обзавеждане на търговската площ), насоки за начина на работа, мостри от формуляри, най-често задавани въпроси и много други. Франчайз наръчникът е съществена част от бизнес-услугите, които франчайзодателя предоставя на франчайзполучателя. Той все по-често се предлага в онлайн вид.


      Франчайзингова маркетингова концепция - За маркетингова концепция на франчайзодателя се считат всички мерки, които подкрепят франчайзополучателя в неговата маркетингова активност. Както например надрегионална реклама, преса и медийна работа, оформяне на проспекти, флайери и други. Тези услуги на франчайзодателя често се заплащат от франчайзполучателя допълнително.  Ако те не са включени в текущата франчайзингова такса, допълнително възникващите разходи за франчайзодателя се доплащат чрез маркетингова и рекламна такса. Към маркетинговата концепция се включва и Партньорския маркетинг.


      Мастер франчайзполучател -   Лице или дружество, което осигурява бързата международна експанзия на франчайзодателя. Тука  франчайзодателят  предоставя на мастера правото от негово име да внедри неговото ноу-хау в рамките на една договорно регламентирана надрегионална територия. За това мастер франчайзполучателя заплаща входна такса, както и пропорционална част от оборота.    Основната задача на мастер франчайзполучателя не е да действа сам на пазара,  по-скоро да препродаде франчайз концепцията на локални франчайзполучатели. Мастер франчайзполучателя работи от собствено име и за собствена сметка. По правило франчайзодателя решава да предостави правата на


Други реферати:
Тест по География
География на туризма
Аналитична химия
Тест по химия
Тест по химия


Изтегли рефератаТест по химия - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия