Подходи за класификация на методите на обучение

Някои автори приемат наличието на многобройните класификации на методите на обучение като "криза" в теорията за методите. С основание Ю.К.Бабан-ски счита, че такова разбиране е погрешно. Фактически се извършва естествен процес на диференциация и интеграция на знанията за методите на обучение, все по-ясно се очертава многостранният подход за характеризиране същността на методите на обучение.Други реферати:
Банково Дело
Банково дело-произход, причини за възникване, същност и функции на парите
Банково право
Безналични (безкасови) плащания
Административна и информационна сигурност


Изтегли рефератаАдминистративна и информационна сигурност - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия