Показатели и методи за измерване на производителността на труда

Оптимизиране на разходите


Примерен сценарий

 Компанията използва услугата на Мтел “Корпоративна група”, за да намали разходите за мобилна комуникация. На техниците на компанията се налага да провеждат разговори с абонати на БТК и други мобилни оператори - Глобул и Вивател. Това са разговорите, генериращи високи разходи и се търсят начини за тяхното оптимизране.Решение

Разходите се оптимизират по следния начин:

  • Техниците на компанията набират номера на СИМ картата, инсталирана в GSM гейта за достъп до Мтел. Техникът се идентифица по CLIP - предварително в устройството са регистрирани мобилните телефони на техниците на компанията, за да се контролира достъпът до услугата.

  • След като отговори на обаждането, SmartNode (SN4520) изчаква въвеждането на втори телефонен номер. Въвеждането на номер е възможно да се извърши по два начина:

  • Набират се съответните цифри от клавиатурата на телефонния апарат;

  • Контактът от адресната книга се изпраща като DTMF (налична опция в много телефони)

  • Ако се търси абонат на БТК, SmartNode заема свободна градска линия към БТК, набира телефонния номер и свързва двата разговора. Обаждането се таксува по абонаментния план на БТК.

  • Ако се търси абонат на мобилен оператор (Глобул, Вивател), SmartNode заема линия на съответния GSM гейт, набира телефонния номер и свързва двата разговора. Обаждането се таксува по абонаментния план на мобилния оператор.


Други реферати:
Политически партии. Възникване, основни видове, функции и участието им в политическия процес
Условната власт и нейното приложение в демократичното управление
Русия и предизвикателствата на промените-адаптация, демократизация и свиване
Сравнителен поглед върху парламентарните демокрации в Европа
Управляваната и управляващата демокрация във възгледите на Джовани Сартори


Изтегли рефератаУправляваната и управляващата демокрация във възгледите на Джовани Сартори - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия