Пол и престъпност

дома.Половите раличия в престъпносттавсе още се обясняват с приетите за вродени биологични или психологични различия –от гледна точка на физическата сила,пасивност,заетост с децата.От каря на XX век криминолозите предричат , че равноправието на половете ще намали или ще премахне различията в престъпността между мъже и жени, но все още не можем да сме сигурни дали ще е така.
Други реферати:
Същност на процеса общуване
Теории за личността
Терапия и тест за личностен профил
Типологии на поведенията по време на чума
Kaк се познава Христовия последовател


Изтегли рефератаKaк се познава Христовия последовател - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия