Полеви транзистори

IV.2 Полеви транзистори


Разгледаните в предната глава транзистори се характеризират с това, че се управляват с ток. Друга тяхна характерна черта е, че работбият им ток се обуславя от два вида токоносители – електрони и дупки, и затова се наричат биполярни.

Полевите транзистори се управляват с напрежение, което създава в полупроводника електрическо поле и по този начин се управлява проводимостта на елемента. Съществуват два вида полеви транзистори, в зависимост от конструктивните особености:

а) полеви транзистори с p n преход

б) полеви транзистори с изолиран управляващ електрод, известни още като MOSFET (метал, окис, полупроводник) или МДП (метал, диелектрик, полупроводник). Те от своя страна могат да бъдат с вграден канал и с индуициран канал. Основни предимства на полевите пред биполярните транзистори са:

-високо входно съпротивление – (106 – 109) Ω.

-малък шум

-по-проста технология за производство

-малка разсейвана мощност и от там по-висока интеграция на елементи в един чип.

-Стабилна работа в широк температурен интервал

-Устойчиви са на йонизиращи облъчвания

Нека накратко разгледаме устройството и принципа на работа на полеви транзистори с p n преход (фиг. 1). Той се състои от силициев кристал с определена проводимост (p или n). В двата срещуположни краища са оформени омични контакти – анод (дреин D) и катод (сорс S). На другите две срещуположни страни са оформени области с протовоположна проводимост на тази на кристала. Към тези области е свързан управляващия електрод, наречен гейт (G). В зависимост от проводимостта на основния кристал, полевите транзистори с p n преход биват с n канал и p канал. Областите на гейта са по-нискоомни от основния канал, така че p n прехода е почти изцяло разположен в канал.


Други реферати:
Маркетингова информационна система
Маркетингови изследвания
Маркетингови проучвания
Минералната вода и нейният пазар в България
Модели на потребителското поведение


Изтегли рефератаМодели на потребителското поведение - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия