Политически портрет на Ленин

Името на Владимир Илич Ленин остава в историята на света с ленинизма (или марксизъм-ленинизъм)-една обществена и икономическа теория и политическа практика,която се базира на идеите на Карл Маркс-марксизъм.Имайки пред вид ,че Ленин пръв прилага и разпространява „научния комунизъм” ,образа му остава като пример за много дълго време за държавите останали под различните влияния на този вид обществено-икономически отношения .

Владимир Илич Ленин е роден в гр.Симбиркс на 10 (22) април 1870г. В семейството на прогресивния педагог инспектор на народните училища-Иля Николаевич Улянов.В семейството на педагога афинитетът към революция е забележим. Най-големият син от шестте му деца-Александър е обесен през 1887г. ,той е народоволец ,който участва в атентат срещу император Александър III, и неговата смърт оказва най-голямо влияние при изграждането на Лениновия светоглед.Револиционните настроения у младия Владимир не закъсняват,още в горните класове на гимназията -една сравнително ранна възраст ,той се запознава с произведенията на Карл Маркс.Той чете „Капиталът” и открива пътя по,който трябва да се върви за избавлението на потиснатите класи от най-различни форми на експлоатация.Трудовете на Енгелс и Маркс ,които той прочита и асимилира му показват пътя към победата на комунизма именно чрез пролетарска революция и диктатура на пролетариата.След завършване на гимназия през 1887г. В.И.Ленин постъпва в Казанския университет,където взема активно участие в студентските стачки и в революционния кръжок и заради ,което е арестуван и изселен в село Кокушкино.След завръщането си през 1888г. продължава да взема участие в кръжоци с такава насока,но вече дори си коренспондира с Н. Е. Федосеев.Семейството му се заселва в Самара,където Ленин продължава да се ерудира в тази област и дори създава марксистки кръжок,докато се готви за изпитите в юридическия факултет.Успява да си вземе изпитите безпроблемно в Петенбуркския университет и получава диплом първа степен.Тази диплома не го кара по никакъв начин да се одаде на правото и той с нови търсения се опитва да създаде марксистка партия, в която да членуват работниците, за да съчетаят борбата за правата си с политическа борба. И точно тези негови стремежи ,които той се опитва да осъществи са причина за 3 години заточение в Сибир.След това живота на револиционера продължава за известно време като политически емигрант в Швецария, и Англия и др. до времето на идването му на власт.

Идеите на Ленин. Ленин е решен да развие идеите на Маркс,но той иска да ги постави в рамките на Русия ,следствие на това се появят редица различия между ленинизма и марксизма;1.Според Ленин в началото на 20 в. капитализмът е достигнал висшата си фаза на развитие –имрериализма 2. Събарянето на световния капитализъм следва да започве не в най-развитите капиталистически страни а точно обратното в най-слабото място на капиталистическата система 3.Не е необходимо пролеатериатът да бъде мнозинство от населението,тъй като негов съюзник ще бъдат селяните 4. Комунистическата партия играе решаваща роля по пътя към комунизма. Според Маркс след събарянето на капитализма преходът към комунизма е стихиен, логичен процес. Ленин смята, че субективният фактор е изключително важен: едно идеологигически образовано и съзнателно малцинство (партията) е в състояние да подпомогне обществените промени, необходими през преходния период между събарянето на капитализма и въвеждането на комунистическото общество.

И точно тези идеи и породилите се от тях следствия срещат негативни мнения ,че ленизмът е форма на изкривяване а не на развитие на марксизма от страна на други политици, самоопределящи се като марксисти, развивали дейност в различни исторически периоди,най-известни са Юлий Мартов и Роза Люксембург.

Новата обществана система установена след Октоврийската революция ,характеризираще се с централно планирана икономика и логична тоталитарна еднопартийна власт , и възприемането на тезата за "диктатура на пролетариата" от страна на председателя на Съвета на народните комисари,среща своите противници в лицето на част от интелигенцията.И срещу тях са осъществени репресии,при управлението на Ленин започва насиственото изселване на противниците на реформите


Други реферати:
Митология на предхристиянството
Падане на България под Османска власт
50 г. от първата ядрена катастрофа
Владетели на Второто Българско царство
Втората световна война


Изтегли рефератаВтората световна война - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия