Политическия лидер-нива на лидерстване

Процесът на политическата социализация неизбежно довежда до своеобразно разслоение на хората в политическите реалности. Една част от тях се превръщат в политически активни граждани, докато другата част предпочита далеч по – пасивно съществуване в политическата действителност. Чрез поведението на политически активните граждани се възпроизвежда държавността, съществува и се развива политическата система и се поддържа политическата организация на обществото. Най – активните в политическо отношение граждани се превръщат в ръководители, тоест в политически лидери на обществото.

В политическата психология обикновено се разграничват лидери на три нива, що се отнася до полититката – лидери на малки групи; лидери на обществени движения, организации и партии; политически лидери.

1. Лидерът на малката група притежава вътрешно – групова власт под формата на авторитет, който се формира върху основата на неговите лични качества. Те се оценяват непосредствено от членовете на групата в процеса на тяхната съвместна дейност. В тази посока се разграничават деловия лидер, интелектуалния лидер и лидерът в общуването. За първия, деловия лидер, са характерни организаторските способности, предприемчивостта и прагматизма. Авторитетът на втория, интелектуалния лидер, се опира на неговите умения да разплита сложни проблеми, да намира нестандартни решения и да изпълнява функциите на „мозъчен център”. За третия, лидерът в общуването, са присъщи психичния комфорт, умението да се снема с напрежението вътре в групата и комуникативността.

2. Лидерът на обществено движение, организация или партия е човек, с когото конкретни социални слоеве или групи свързват възможността за удовлетворяване на собствените интереси. Той въздейства върху общественото мнение както чрез своите лични качества, така и благодарение на това, че подкрепящите го хора се намират в състояние на очакване. Това състояние е и следствие от характерната за масовото съзнание потребност от лидер, който да ги ръководи, на когото част от хората са готови да дадат в аванс определена степен на доверие и поддръжка. Колкото по – конкретни са целите и задачите на общественото движение,


Други реферати:
Драмата на човешката личност в романа “Тютюн”
Димчо Дебелянов-Скрити вопли, Помниш ли...
Светът на Ирина и Борис Морев показани в романа “Тютюн”
Как въздейства срещата с Ниагара и какви чувства събужда тя у Алеко
Алеко Константинов–Бай Ганьо


Изтегли рефератаАлеко Константинов–Бай Ганьо - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия