Политическия лидер-нива на лидерстване

Лидерството на нивото на малката група представлява механизъм за интеграция на групавата дейност, вкоято лидерът насочва и организира действията на членовете на групата, които на свой ред предявяват своите изисквания към него. Всъщност, това е способност да се вземат решения, да се поема отговорност и тн. , което предполага и необходимата реализация на поне три психологически задачи. Първо , това е целеполагането, тоест дефинирането на мотивите, условията за удовлетворяване на интересите, уточняване на средствата и начините за създаване на подобни условия, а в процеса на реализацията на тази задача се установява конкретния характер на взаимоотношенията в групата, тоест формира се лидерския стил. Второ, това е идентификацията на членовете, което включва и процеса на установяване на вътрешно – груповата йерархия. Трето , това е аксиологията, тоест формирането на система от групови ценности, приоритети и стереотипи на поведение.

Лидерството на нивото на обществените движения, организации и партии се различава съществено от предишното, тъй като тези образувания са свързани с общност на политически интереси и са основани на сравнително идентичен социален статус, а не на тясно групови интереси. Тук лидерството е израз на интересите на тази част от населението, която подкрепя съответната политика, а фигурата на лидера я символизира.

Лидерството на нивото на обществото като цяло предполага решаването на три задачи, които се различават от предишните, тъй като става дума за специфични и мащабни параметри както на самата дейност, така и на съответните човешки образувания. Първата е интеграционна и включва както субординацията на груповата дейност, така и необходимостта от превръшщането на потребностите и интересите на хората в осмислена програма за действие. Втората е коодинационна и включва съгласуването на дейността на властовите институции ( съд, парламент, централна и местна администрация ) с приетата в обществото система от ценности и общественото мнение. Третата е творческа и включва създаването и популяризирането на прагматична управленска програма, която в същото време да служи като мотивационен механизъм за конкретни политически действия.


Други реферати:
Тест по рекултивация на земните недра
AVR STudio-въпроси и отговори
КНЕА-примерен тест
Обща техническа подготовка
Въпроси и отговори по Електрически измервания


Изтегли рефератаВъпроси и отговори по Електрически измервания - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия