Политическия лидер-нива на лидерстване

В евро – атлантическата политическа психология е прието становището, че политическото лидерство от висшето трето ниво е характерно за сравнително не голям брой държави, в общи линии за тези от Европа и Северна Америка. Смята се, че за голям брой от регионите на Азия, Африка и Латинска Америка, в повечето случаи политическото лидерство достига най – много второ ниво. При това то е включено в такива властови структури и отношения, в които решаваща роля играят личната преданост към ръководителя и огромното регулативно въздействие на традиционните култури върху начините на осъществяване на властта.

И така, в определено широкото му разбиране, политическият лидер е „ главата”, формалния или неформалния ръководител на държавата, значимите политически групировки, големите партии, обществено – политическите организации или масовите движения, тоест лидерите от второ и трето нива. По правило, политическият лидер е лицето, което води политическите процеси, осъществява обединението и сплотеността на политическите сили, задава основните посоки в дейността на държавните и обществено – политическите институции, на политическите партии и движения.

VДруги реферати:
Въведение в информатиката
Въведение в информационните системи. Основни понятия
Въведение в компютърната техника
Въведение в компютърната техника
Въведение в компютърните технологии


Изтегли рефератаВъведение в компютърните технологии - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия