Политическият елит. Моска, Парето, Михелс

Университет за национално и световно стопанство

Дирекция “Магистърска степен”
Реферат


Тема: Политическият елит. Моска, Парето, Михелс

Дисциплина: Политика и публична власт

Изготвил: Проверил:

проф. Г. Янков

Спец.: Публична администрация

Ф.№

магистър
Други реферати:
Нарушение на авторските права
Незаконосъобразност на административните актове поради некомпетентност-съдебна практика
Обвързана компетентност и оперативна самостоятелност
Обществена опасност и противоправност
Непредпазливост. Форми на непредпазливостта


Изтегли рефератаНепредпазливост. Форми на непредпазливостта - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия