Политическите учения през ХІХ век. Възгледите на Карл Маркс и Марксистката политическа доктрина

РЕФЕРАТ


по Политология
Тема: Политическите учения през ХІХ век.

Възгледите на Карл Маркс и

Марксистката политическа доктрина.


Изготвил: Проверил:

Фак. № /Доц.Г.Манолов/

Специалност: Финанси

І – ви курс, задочно обучение
Други реферати:
Маркетинг. Същност и видове
Жизненият цикъл на стоката
Еволюция на съвременния маркетинг. Дефиници. Етапи на еволюцията. Видове маркетинг. Видове маркетингови концепции. Потребности и желания
Бизнес планиране и контрол-лекции от 21 до 30
Етапи на маркетинговото проучване


Изтегли рефератаЕтапи на маркетинговото проучване - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия