Политическите учения през ХІХ век. Възгледите на Карл Маркс и Марксистката политическа доктрина

РЕФЕРАТ


по Политология
Тема: Политическите учения през ХІХ век.

Възгледите на Карл Маркс и

Марксистката политическа доктрина.


Изготвил: Проверил:

Фак. № /Доц.Г.Манолов/

Специалност: Финанси

І – ви курс, задочно обучение
Други реферати:
Електромагнитно реле
Ентропия. Втори принцип на термодинамиката. Трети принцип на термодинамиката. Физически смисъл на ентропията. Термодинамични потенциали
Закон на Ом
Закон на Хук
Механични свойства на материалите


Изтегли рефератаМеханични свойства на материалите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия