Политикогеографско положение на страните от Балканския полуостровРЕФЕРАТ

География и политикаПолитикогеографско положение на страните

от Балканския полуостров
Основни понятия и фактори

Политическите процеси, както и социално-икономическите промени в страните на Балканския полуостров се характеризират с изключителната си динамика и специфичност. Това се дължи на някои уникални характеристики, които притежава този регион, а именно – положението на Балканите спрямо глобалните и регионални транспортни и информационни канали и участието на Балканските страни в различни политически, икономически и военни съюзи. Тези и много други характерни черти се описват, с цел да се очертае политикогеографското положение на страните от Балканския полуостров както в контекста на междудържавните си отношения, така и в по-широкия контекст на взаимоотношенията им със световните геополитически центрове.

Но преди да правим описание на политикогеографското положение на Балканските страни, първо трябва да се запознаем с основните понятия: “държава”, “политикогеографско положение”, “геопространство” и др. Познаването на основните понятия е необходимо за правилното разбиране на проблема, защото дават основата върху която той е развит. Тук са предложени определения на тези понятия в контекста на политическата география, дадени от проф. д-р Стефан Карастоянов1:Други реферати:
Електричество и магнетизъм
Да се синтезира схема за автоматично пускане на постояннотоков двигател с пет пускови степени
Електрически апарати за разпределение
Брояч до 10 с интегрална схема 7490, преобразувател на код 7448 и седесегментна индикация
Изработване на мрежов трансформатор


Изтегли рефератаИзработване на мрежов трансформатор - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия