Полизахариди

ПОЛИЗАХАРИДИ


Високомолекулните съединения в зависимост от своя произход се делят на три големи групи: Биополимери, Синтетични полимери и Изкуствени полимери. В живите организми се съдържат високомолекулни вещества с изключително важно значение: полизахариди, протеини и нуклеинови киселини. Високомолекулните съединения в живите организми се наричат БИОПОЛИМЕРИ.

Наименованието захарид се формирало от гръцкото и латинското наменование (Sakchoron, Caccharum). Те са биополимери изградени от монозахаридини остатъци или тхни ороизводни сързани, чрез гликозидни връзки. Те могат да бъдат да будат определени като поликондензационни продукти с висока молекулна маса. Те могат да бъдат могат д абъдат раделени на две големи групи: хомополизахариди (изградени от един и същ вид монозахаридни остатъци) и хетерополизахариди (изградени най-малко то два различни монозахаридни остатъка).


БИОЛОГИЧНО ФУНКЦИИ НА ПОЛИЗАХАРИДИТЕ


1. ЕНЕРГЕТИЧНА.


Те са основен доставчик на енергия – 1g захарид отделя 4 кило калории ехергия. Общо доставената енергия възлиза на приблизително на 55% докато останалите 45% се доставят от протеините и мазнините взети заедно.


2. РЕЗЕРВНА


Тази функция се осъществява от гликогена, онсовните места за неговото съдържание са чербия сроб и мускумите.


3. ГРАДИВНА


Те вземат участие в изграждане на всички клетки и клетъчни органели.


4. ЗАЩИТНА


Различните олигозахариди под формата на къси разклонения са вградени в клетъчните мембрани така, че да старчат малко над тях. По този начин те служат като химични опознаватлни знаци и много бързо откриват проникнали чужди клетки: Клетки от бактерии при инфекции, кръвни клвтки при приливане на кръв или летки на чужди тъкани при присаждане на други органи (чужди)


ВИДОВЕ СТРУКТУРИ НА ПОЛИЗАХАРИДИТЕ


В организацията на полизахаридните молекули молекули подобно на други биополимери се възприема представата за 4 типа структури: Първична, Вторична, Третична и Четвъртична структура.Други реферати:
Public Relations в модния бранш
Рекламирането в Британия
Лидерство и организационна култура
Доклад по Реклама
Линейна управленска структура


Изтегли рефератаЛинейна управленска структура - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия